dimarts, 5 de juliol de 2016

MENTRE CCOO ES VEN, CGT SEGUEIX LLUITANT

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys de Indra BPO València.

Ja s'han tret la màscara; CCOO ja ha deixat de lluitar pels llocs de treball per començar a fer comptes del preu dels acomiadaments de més de 100 famílies. És cert que ja sabíem que aquesta gent mai s'ha cregut la lluita per la defensa dels treballadors i treballadores d'Indra, tot i que pensàvem que dissimularien més i millor però no, aviat s'han tret la careta per pidolar miserables indemnitzacions que ens "vendran" com un èxit amb el que us faran còmplices a través d'una pantomima de "referèndum" fet per CCOO, controlat per CCOO que serà recomptat per CCOO amb el qual es rentaran les mans i la consciència.

CCOO, per desvincular-se de la lluita de CGT i altres seccions sindicals, es van inventar a més una excusa per no continuar mantenint la unitat en la informació i comunicació a les treballadors/es afectats. Per abandonar les lluites que mai s'han cregut i per anar a la seva: a trair als que heu cregut en ells va donar el seu beneplàcit a que us facin fora per quatre "pessetes" al carrer o directament a l'empresa pirata i rastrera de Marktel on el robatori de drets i salaris és la marca de la casa.

CGT per la nostra part seguim lluitant, CGT no desisteix en la defensa dels llocs de treball, creiem que hi ha possibilitats d'absorció d'aquests/es treballadors/es en una empresa de més de 20.000 llocs de treball a tot Espanya.

CGT manifesta com ja va fer en l'anterior reunió, que l'empresa no ha utilitzat criteris d'aplicació equitatius entre els treballadors respecte a la conversió de contractes d'obra o servei en indefinits. Hem sol·licitat de nou aquesta informació ja que l'empresa la va eliminar l'acta n.º 2.

CGT condemna els 110 acomiadats produïts en base a l'art. 17, ja que aquest no atorguen cap garantia de contractació al personal afectat per part de (Marktel i Konecta), a més l'aplicació d'aquest art. 17 impedeix, dràsticament, possibles mesures futures molt menys traumàtiques com la possibilitat d'aplicació d'un article 18 que garantís llocs de treball i drets.

CGT està analitzant i lluitant amb la documentació a comptagotes per poder recol·locar tot el personal afectat al llarg i ample d'una empresa amb tanta envergadura com INDRA i per a això és imprescindible, entre altres coses, que es coneguin els perfils del personal afectat. L'empresa ha manifestat la seva intenció de realitzar una subcomissió per estudiar els casos de possibles fraus de llei en contractes temporals. CGT estaria d'acord sempre que hi hagi màxima transparència en la informació i que estiguin representades totes les seccions sindicals.

La lluita continua, els traïdors ja es van desmarcat davant els que no deixem de lluitar. CGT NO US ABANDONA.

SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

MIENTRAS CCOO SE VENDE, CGT SIGUE LUCHANDO

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

Ya se han quitado la máscara; CCOO ya ha dejado de luchar por los puestos de trabajo para empezar a echar cuentas del precio de los despidos de más de 100 familias. Es cierto que ya sabíamos que esta gente nunca se ha creído la lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Indra, aunque pensábamos que disimularían más y mejor pero no, pronto se han quitado la careta para mendigar miserables indemnizaciones que nos “venderán” como un éxito con el que os harán cómplices a través de una pantomima de “referéndum” hecho por CCOO, controlado por CCOO que será recontado por CCOO con el que se lavarán sus manos y su conciencia.

CCOO, para desvincularse de la lucha de CGT y otras secciones sindicales, se inventaron además una excusa para no continuar manteniendo la unidad en la información y comunicación a las trabajadoras/es afectados. Para abandonar las luchas que nunca se han creído y para ir a lo suyo: a traicionar a quienes habéis creído en ellos y a dar su beneplácito a que os echen por cuatro “pesetas” a la calle o directamente a la empresa pirata y rastrera de Marktel donde el robo de derechos y salarios es la marca de la casa.

CGT por nuestra parte seguimos luchando, CGT no desiste en la defensa de los puestos de trabajo, creemos que hay posibilidades de absorción de estas/os trabajadoras/es en una empresa de más de 20.000 empleos en toda España.

CGT manifiesta como ya hizo en la anterior reunión, que la empresa no ha utilizado criterios de aplicación equitativos entre los trabajadores respecto a la conversión de contratos de obra o servicio en indefinidos. Hemos solicitado de nuevo esta información puesto que la empresa la elimino del acta n.º 2.

CGT condena los 110 despedidos producidos en base al art. 17, ya que éste no otorgan ninguna garantía de contratación al personal afectado por parte de (Marktel y Konecta), además la aplicación de este art. 17 impide, drásticamente, posibles medidas futuras mucho menos traumáticas como la posibilidad de aplicación de un art.18 que garantizase puestos de trabajo y derechos.

CGT está analizando y luchando con la documentación a cuentagotas para poder recolocar a todo el personal afectado a lo largo y ancho de una empresa con tanta envergadura como INDRA y para ello es imprescindible, entre otras cosas, que se conozcan los perfiles del personal afectado. La empresa ha manifestado su intención de realizar una subcomisión para estudiar los casos de posibles fraudes de ley en contratos temporales. CGT estaría de acuerdo siempre y cuando exista máxima transparencia en la información y que estén representadas todas las secciones sindicales.

La lucha continúa, los traidores ya se van desmarcado frente a los que no dejamos de luchar. CGT NO OS ABANDONA.

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada