divendres, 27 de març de 2020

ERTO a Indra Soluciones TIQUINA BARRA!
ELS TREBALLADORS SOM ELS NOUS BANCS

Ahir es va produir una reunió, qualificada d’ informal per l'empresa, a la qual van assistir:
-        per part de la Representació Legal dels Treballadors (RLT): els sindicats que van a tenir representació a la taula, és a dir, CCOO, UGT, USO, CGT, COBAS, CIG, ASIT / RSTIC,
-        per part de l’ empresa:  el President, RRHH (Recursos Humans), RRLL (relacions laborals) i els advocats de l'empresa.
 A la reunió el president va comentar com està la situació d'Indra a nivell global. Va indicar que afecta totes les empreses de el grup, i a totes les àrees, unes íntegrament i altres molt poc, però segons ell afectades estan totes.

No es va facilitar cap dada concreta. Van informar que les dades concretes els passessin quan es reuneixin per a la constitució de la taula.
Les reunions per constituir la taula de negociació seran aquesta setmana.
 Van informar que tenen la intenció de prendre 2 mesures durant 3 mesos:
1.    ERTO 's i reduccions de jornada: això s'aplicarà a 1/3 de la plantilla.
2.    Baixada de sous entre un 3% i un 25%: per a la resta de plantilla.

L'empresa parla de baixada de sou per a la plantilla quan aquesta mesura no està recollida en el Reial decret 8/2020 de 17 de març, en què es regulen de manera excepcional els ERTO i reduccions de jornada donada la situació d'emergència sanitària. El Reial Decret no parla de baixada de salaris. En canvi, l'empresa ho ha plantejat i ha indicat que es tractarà en la taula.
La RLT es distribuirà a la taula de la següent manera:
-        CCOO: 5 persones
-        UGT: 2 persones
-        ÚS: 2 persones
-        ASIT / RSTIC: 1 persona
-        CGT: 1 persona
-        CIG: 1 persona
-        COBAS: 1 persona

La representativitat es basa en el volum de representació que obtenen les seccions sindicals en les diferents eleccions sindicals de cada centre.

Els vots dels components de la taula tindran el poder de decidir.
Ells decidiran per tu gràcies als teus vots en les eleccions sindicals!
Si no voleu que els vostres representants acceptin aquestes mesures feu-s'ho saber.
Si no voleu que s'acceptin determinades mesures o voleu que es donin "uns mínims" feu-ho saber als vostres representants.
La taula serà la que negociï!
La taula podrà decidir si signa o no signa determinades mesures!

Us seguirem informant quan tinguem més informació.
Qualsevol dubte o suggeriment al respecte ens la podeu transmetre per correu.
 

divendres, 29 de novembre de 2019

¡CGT Nos presentamos a las elecciones de Indra BPO Servicios SLU!
La CGT somos un sindicato autónomo e independiente de cualquier interés que no sea el de las personas trabajadoras. Luchamos por los derechos laborales, convencidos de que la unión hace la fuerza para conseguir objetivos colectivos que nos beneficien a toda la plantilla, al margen de afiliaciones e ideologías.

Somos una alternativa sindical diferente y nos mueve la ilusión por cambiar las cosas junto a ti. Transparentes, honestas y comprometidas.

Las personas que formamos parte de la candidatura de CGT pensamos que nuestra lista la completas tú!


SI QUIERES CAMBIAR ALGO ES EL MOMENTO,
SINO SEGUIRÁN DECIDIENDO POR TI


10 DE DICIEMBRE DE 2019, ELIGE  

dimarts, 16 d’abril de 2019

Recordatori dia festiu 18 abril / Recordatorio de día festivo18 abril


Calendaris afectats a Indra Soluciones TI:
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA AZERTIA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA SOLUZIONA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA INDRA SSI)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES ANTERIORES AL 01/10/07)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES POSTERIORES A 30/09/07)

Antecedents: Els calendaris laborals s'han de consultar amb les Representacions Legals dels Treballadors, cosa que Indra mai fa, simplement imposa i després ens dona el calendari ja començat l'any, sense esperar l'informe oportú.

Així que aquest any podem donar-los les gràcies, perquè gràcies a això, ens han regalat com a festiu el 18 d'abril.

A tota persona afectada pels calendaris dalt indicats els pertany com a festiu ja que és el que indica el calendari penjat a la indraweb.

Sense més, us desitgem un feliç dia de festa si sou afectats per aquesta anomalia.
Secció sindical CGT Indra Soluciones TI Barcelona


PD: Com sabreu, CGT es veu obligada a fer servir un compte corporatiu per culpa d'un acord imposat pels “sindicats” CCOO, UGT i STC amb la colaboració de l'empresa. Donat que aquest canal es per a transmetre queixes, dubtes, denuncies i abusos que podeu estar patint, desaconsellem que us dirigiu a qualsevol sindicat per un mitjà creat i controlat per l'empresa. Es per aixó que CGT seguirà mantenint el seu canal extern on podreu consultar-nos els vostres dubtes:

Y en RRSS:

 Calendarios afectados en Indra Soluciones TI:
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA AZERTIA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA SOLUZIONA)
BARCELONA (PROCEDENTES ANTIGUA INDRA SSI)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES ANTERIORES AL 01/10/07)
BARCELONA procedentes IS (INCORPORACIONES POSTERIORES A 30/09/07)

Antecedentes: Los calendarios laborales deben consultarse con las Representaciones Legales de los Trabajadores, cosa que Indra nunca hace, simplemente impone y luego nos manda el calendario ya comenzado el año, sin esperar el informe oportuno.

Así que este año podemos darles las gracias, porque gracias a esto, nos han regalado como festivo el 18 de abril.

A toda persona afectada por los calendarios arriba indicados les pertenece como festivo ya que es lo que indica el calendario colgado en la indraweb.

Sin otro particular, os deseamos un feliz día de fiesta si sois afectados por esta anomalía.
Sección sindical CGT Indra Soluciones TI Barcelona
 

PD: Como sabréis, CGT se ve obligada a utilizar una cuenta corporativa por culpa de un acuerdo que nos han impuesto los “sindicatos” CCOO, UGT y STC con la colaboración de la empresa. Dado que este canal es para transmitir quejas, dudas, denuncias y abusos que podáis estar sufriendo, desaconsejamos que os dirijáis a cualquier sindicato por un medio creado y controlado por la empresa. Es por ello que CGT seguirá manteniendo su canal externo donde Podéis consultarnos vuestras dudas en:

Y en RRSS: