divendres, 22 de juliol de 2016

ALICE & BOB

Alice i Bob treballen en el mateix lloc des de fa anys. Tots dos tenen els mateixos responsables, realitzen les mateixes tasques i treballen amb els mateixos equips del centre on van a pencar cada dia.

Alice cobra més que Bob. Quan Alice agafa una baixa, ella cobra el 100% del seu salari, mentre que a Bob li descompten els primers dies i després li van minvant el seu salari. Quan Alice va haver d'estar cuidant dels seus familiars va poder fer teletreball, Bob va haver de contractar una persona. A Alice li va sorgir un problema laboral i va poder acudir a la representació legal del seu centre, Bob no va trobar a ningú que pogués ajudar-lo a defensar-se.

No és que Alice hagi sabut negociar millor les seves condicions, sinó que Alice és treballadora interna d'Indra i Bob és un subcontractat. Bob ha d'estar mantenint als falsos empresaris que es nodreixen de la seva feina i no li aporten res. Quan hi ha qualsevol problema, el seu lloc és el primer a perillar. Qualsevol intent de reclamació o equiparació de condicions és contestat amb l'amenaça que el seu lloc pot "desaparèixer".

Ara, a Bob, i a moltes altres persones com ell, l'han posat en una taula, sol, apartat de la resta dels seus companys. Per deixar clar a la resta de la plantilla que ells no són dels "seus", li han posat un cartell davant del seu lloc on posa ben clar el que és per Indra: un "Col·laborador extern". Però per molts cartells que posin, el projecte segueix. Els seus companys s'aixequen a tractar temes amb ell. El seu responsable, d'Indra, s'acosta i es preocupa per l'avanç de les tasques. Comenten si per agost es podrà agafar dos o tres setmanes. "Quina llàstima que no puguis estar amb nosaltres", es lamenten tots. Però Bob es queda aquí, sol, allunyat, perquè la direcció d'aquesta empresa prefereix segregar, pagar multes, qualsevol cosa abans de reconèixer que Bob és treballador d'Indra i que té els mateixos drets que els seus companys.
(si no pots veure la imatge, click aquí)

A la CGT sempre hem tingut clar que a mateix treball, mateixos drets. No podem suportar veure com aquests companys són tractats pitjor que als interns pel simple fet d'estar immersos en aquesta estafa de cessió il·legal, que Indra porta tant anys utilitzant.

Si et trobes en aquesta situació, si creus que no es pot fer res o no val la pena, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem a solucionar-la.ALICE & BOB

Alice y Bob trabajan en el mismo sitio desde hace años. Los dos tienen los mismos responsables, realizan las mismas tareas y trabajan con los mismos equipos del centro donde van a currar cada día.

Alice cobra más que Bob. Cuando Alice coge una baja, ella cobra el 100% de su salario, mientras que a Bob le descuentan los primeros días y luego le van mermando su salario. Cuando Alice tuvo que estar cuidando de sus familiares pudo hacer teletrabajo, Bob tuvo que contratar a una persona. A Alice le surgió un problema laboral y pudo acudir a la representación legal de su centro, Bob no encontró a nadie que pudiera ayudarle a defenderse.

No es que Alice haya sabido negociar mejor sus condiciones, sino que Alice es trabajadora interna de Indra y Bob es un subcontratado. Bob tiene que estar manteniendo a los falsos empresarios que se nutren de su trabajo y no le aportan nada. Cuando hay cualquier problema, su puesto es el primero en peligrar. Cualquier intento de reclamación o equiparación de condiciones es contestado con la amenaza de que su puesto puede “desaparecer”.

Ahora, a Bob, y a muchas otras personas como él, le han puesto en una mesa, solo, apartado del resto de sus compañeros. Para dejar claro al resto de la plantilla que ellos no son de los “suyos”, le han puesto un cartel delante de su sitio donde pone bien claro lo que es para Indra: un “Colaborador externo”. Pero por muchos carteles que pongan, el proyecto sigue. Sus compañeros se levantan a tratar temas con él. Su responsable, de Indra, se acerca y se preocupa por el avance de las tareas. Comentan si para agosto se podrá coger dos o tres semanas. “Qué lástima que no puedas estar con nosotros”, se lamentan todos. Pero Bob se queda ahí, solo, apartado, porque la dirección de esta empresa prefiere segregar, pagar multas, cualquier cosa antes de reconocer que Bob es trabajadora de Indra y que tiene los mismos derechos que sus compañeros.
(si no puedes ver la imagen, click aquí)

En la CGT siempre hemos tenido claro que a mismo trabajo, mismos derechos. No podemos soportar ver cómo estos compañeros son tratados peor que a los internos por el mero hecho de estar inmersos en esta estafa de cesión ilegal, la cual Indra lleva tanto años utilizando.

Si te encuentras en esta situación, si crees que no se puede hacer nada o no vale la pena, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a solucionarla.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada