dimarts, 12 de juliol de 2016

Que esperen per moure's?/¿Qué esperan para moverse?

QUE ESPEREN PER MOURE'S?

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

Com ja hem indicat prèviament en altres comunicats, les negociacions estan sent poc productives, l'empresa continua amb la seva actitud immobilista aportant poc o gens a aquestes negociacions. Al·leguen que les persones que prenen les decisions no estan físicament a les reunions i per tant no poden prendre decisions.

No sabem a què esperen per desbloquejar aquesta situació ja que dimecres que ve dia 13 de Juliol és en principi l'última reunió del procés d'ERO.

L'empresa a dia d'avui ha enviat més de 300 vacants d'ocupació entre Indra BPO, Indra Sistemes i Indra Software Labs. De moment només hi ha 22 recol·locacions de les quals només 3 són a València.

Des de CGT considerem que això és totalment insuficient i lesiu, perquè s'està perdent molt de temps realitzant entrevistes de treball innecessàries i això s'estén molt en el temps per aconseguir una solució.

Des de CGT s'ha sol·licitat informació relativa a l'article 18 del conveni col·lectiu, volem saber per quin motiu Marktel no està trucant al personal indefinit (només algunes excepcions).

CGT ha sol·licitat una llista de distribució de tots els centres afectats per poder informar també als companys / es de Madrid i de Barcelona, ​​de moment l'empresa tampoc vol col·laborar amb nosaltres. Què tenen por, que descobrim les seves tripijocs de xiringuito d'estiu? No trobem una altra explicació.

CGT va sol·licitar al seu dia en la segona reunió informació relativa a la possible vulneració de drets fonamentals en les jornades de vaga per possible desviació de trucades a altres contractes o centres de treball. L'empresa es va comprometre a donar-nos aquesta informació en la segona reunió del dia 22 de juny i avui a 5 dies que s'acabi el període de consultes encara estem esperant.

Un altre sindicat ens demana que ens posem a treballar, això hem fet des del principi, d'entrada CGT ha posat 2 demandes col·lectives per els 2 articles 17 que ha aplicat l'empresa (110) acomiadaments en total. CGT també ha presentat 2 demandes a inspecció de treball per falta de documentació dels contractes mercantils i una altra per vulneració de dret de vaga.

Des de CGT no veiem causa per als acomiadaments i qualsevol mercadeig amb els llocs de treball ens sembla una vergonya, per tant no entrem a valorar la miserable proposta d'una empresa que guanya diners a cabassos. Indra sembla que té molts diners però poca decència. (O almenys això està demostrant en aquesta negociació d'acomiadament col·lectiu)

Queda només una reunió i més de 400 llocs de treball en joc. Si això no s'arregla el proper dia, toca acudir als tribunals, perquè el lloc de treball no es ven, es defensa.
NO ENS FARAN CREURE, NI ENS FARAN CALLAR!
SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com


¿QUÉ ESPERAN PARA MOVERSE?

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

Como ya hemos indicado previamente en otros comunicados, las negociaciones están siendo poco productivas, la empresa continúa con su actitud inmovilista aportando poco o nada a estas negociaciones. Alegan que las personas que toman las decisiones no están físicamente en las reuniones y por lo tanto no pueden tomar decisiones.

No sabemos a qué esperan para desbloquear esta situación puesto que el próximo miércoles día 13 de Julio es en principio la última reunión del proceso de ERE.

La empresa a día de hoy ha enviado más de 300 vacantes de empleo entre Indra BPO, Indra Sistemas e Indra Software Labs. De momento solo hay 22 recolocaciones de las cuales solo 3 son en Valencia.

Desde CGT consideramos que esto es totalmente insuficiente y lesivo, porque se está perdiendo mucho tiempo realizando entrevistas de trabajo innecesarias y esto extiende mucho el tiempo para conseguir una solución.

Desde CGT se ha solicitado información relativa al artículo 18 del convenio colectivo, queremos saber por qué motivo Marktel no está llamando al personal indefinido (solo a algunos).

CGT ha solicitado una lista de distribución de todos los centros afectados para poder informar también a los compañeros/as de Madrid y de  Barcelona, de momento la empresa tampoco quiere colaborar con nosotros. ¿Qué temen, que descubramos sus chanchullos de chiringuito de verano? No encontramos otra explicación.

CGT solicitó en su día en la segunda reunión información relativa a la posible vulneración de derechos fundamentales en las jornadas de huelga por posible desviación de llamadas  a otras contratas o centros de trabajo. La empresa se comprometió a darnos esta información en la segunda reunión del día 22 de junio y hoy a 5 días de que se termine el periodo de consultas todavía estamos esperando

Otro sindicato nos pide que nos pongamos a trabajar, eso hemos hecho desde el principio, de entrada CGT ha puesto 2 demandas colectivas por los 2 artículos 17 que ha aplicado la empresa (110) despidos en total. CGT también ha presentado 2 demandas a inspección de trabajo por falta de documentación de los contratos mercantiles y otra por vulneración de derecho de huelga.

Desde CGT no vemos causa para los despidos y cualquier mercadeo con los puestos de trabajo nos parece una vergüenza por lo tanto no entramos a valorar la miserable propuesta de una empresa que gana dinero a espuertas. Indra parece que tiene mucho dinero pero poca decencia. (o al menos eso está demostrando en esa negociación de despido colectivo)

Queda solo una reunión y más de 400 puestos de trabajo en juego. Si esto no se arregla el próximo día, tocara acudir a los tribunales, porque el puesto de trabajo no se vende, se defiende.

 
! NO NOS HARÁN CREER, NI NOS HARÁN CALLAR !

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada