dijous, 14 de juliol de 2016

Volen que et venguis: DIGUES NO!

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

Ja han tancat d'un cop de porta el període de negociacions i els sindicats han donat per bo un preacord enverinat que volen convertir en una patata calenta per fer-vos responsables de la misèria per les que us venen. Divendres 15 es renten les mans i us passen el "marró" a vosaltres.

CGT diu NO a vendre'ns barats, NO a perdre els vostres llocs de treball pels següents motius:

NO HI HA CAUSA per aquest ERO; L'empresa ha demostrat tenir vacants de sobres per absorbir tots els llocs de treball i CGT ha proposat diferents fórmules per no haver de fer fora unes quatre-centes persones.
Indemnització ridícula: 30 dies per any és el que ofereixen, és a dir, una lamentable almoina per a una empresa amb milions de beneficis any rere any i que ha demostrat en els comptes que ens han facilitat que els seus comptes són infinitament més voluminosos que les d'altres EROs amb indemnitzacions molt superiors.
És fonamental dir NO al referèndum: només així podrem exigir el que és just i pel que estem lluitant: mantenir els nostres llocs de treball, no legitimar el que altres no han sabut negociar, ni acceptar que ens venguin tan barats.
El parany del Referèndum: Segons el preacord signat per CCOO, UGT i USO qui voteu a la tarda ja no podreu acollir-vos a noves vacants de l'empresa ja que el període per a això finalitza aquest mateix dia 15 a les 15:00h.
Ja s'ha signat un preacord: Els sindicats CCOO, UGT i USO ja han signat aquest preacord amb el que donen a entendre que hi ha causa, condicionant i viciant per tant la vostra resposta al referèndum. Si diem no, es desdiran? demandaran? I com vendran que no hi ha causa si ja han signat que sí que n'hi ha? Amb el referèndum, tal com diem, només volen rentar-se les mans mentre que us pressionaran perquè avaleu el fet que us hagin venut.

Tal com diem companys/es, tenen parlat vendre'ns, que no us enganyin, que no us manipulin, es pot i s'ha de seguir lluitant contra l'ERO. El dia del Referèndum DIGUES 
NO.

 
¡¡¡NO ENS FARAN CREURE, NI ENS FARAN CALLAR !!!

 
SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

Quieren que te vendas: DILES NO!

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

Ya han cerrado de un portazo el periodo de negociaciones y los sindicatos han dado por bueno un preacuerdo envenenado que quieren convertir en una patata caliente para haceros responsables de la miseria por las que os venden. El viernes 15 se lavan las manos y os pasan el "marrón" a vosotros/as.

CGT dice NO a venderos baratos, NO a perder vuestros empleos por los siguientes motivos:

NO HAY CAUSA para este ERE; La empresa ha demostrado tener vacantes de sobra para absorber todos los puestos de trabajo y CGT ha propuesto diferentes fórmulas para no tener que echar a unas cuatrocientas personas a la calle.
Indemnización ridícula: 30 días por año es lo que ofrecen, es decir, una lamentable limosna para una empresa con millones de beneficios año tras año y que ha demostrado en las cuentas que nos han facilitado que sus cuentas son infinitamente más abultadas que las de otros EREs con indemnizaciones muy superiores.
Es fundamental decir NO en el referéndum: solo así podremos exigir lo que es justo y por lo que estamos luchando: mantener nuestros puestos de trabajo, no legitimar lo que otros no han sabido negociar, ni aceptar que nos vendan tan baratos.
La trampa del Referéndum: Según el preacuerdo firmado por CCOO, UGT y USO quienes votéis por la tarde ya no podréis acogeros a nuevas vacantes de la empresa puesto que el periodo para ello finaliza ese mismo día 15 a las 15:00h.
Ya se firmó un preacuerdo: Los sindicatos CCOO, UGT y USO ya han firmado ese preacuerdo con el que dan a entender que existe causa, condicionando y viciando por lo tanto vuestra respuesta en el referéndum. Si decimos no, ¿se van a desdecir?, ¿van a demandar? Y cómo van a vender que no existe causa si ya han firmado que sí la hay? Con el referéndum, como decimos, solo quieren lavarse las manos mientras que os van a presionar para que avaléis el hecho de que os hayan vendido.

Lo dicho compañeros/as, tienen pasteleado venderos, que no os engañen, que no os manipulen, se puede y se debe seguir luchando contra el ERE. El día del Referendum DI 
NO.

 
¡¡¡NO NOS HARÁN CREER, NI NOS HARÁN CALLAR!!!


SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada