dilluns, 1 d’agost de 2016

MULTA A INDRA PER CESSIÓ IL·LEGAL


La Generalitat multa amb 185.000 euros a Indra per cessió il·legal de treballadors. Un clar exemple més de la colla de delinqüents que gestionen aquesta empresa.
Per si no tinguéssim prou amb que ens relacionin amb casos com la Púnica, pagaments a jutges i totes les corrupteles que ha anat sorgint, ara es confirma el que CGT porta temps denunciant; que a Indra hi ha milers de subcontractats en situació de cessió il·legal.
Com a treballadors, és el nostre deure solidaritzar-nos amb tots aquells companys que, fent la mateixa feina, pateixen pitjors condicions laborals.
Com a responsables, és el seu deure el fet de no permetre aquestes situacions. On és el tan famós Codi Ètic? Mentre a nosaltres se'ns amenaça per no fer el curs, no cessaran a cap responsable per saltar-se la llei d'una manera tan flagrant i tractar-nos com carnassa.
Com a afectats, els subcontractats en situació de cessió il·legal han de saber que tenen el dret d'entrar a formar part de la plantilla de Indra amb els mateixos drets que la resta dels seus companys. CGT s'ofereix a assessorar a qualsevol persona que es trobi en aquesta situació.
Si lluites pots perdre, si no lluites ja has perdut!

MULTA A INDRA POR CESIÓN ILEGAL

La Generalitat multa con 185.000 euros a Indra por cesión ilegal de trabajadores. Un claro ejemplo más de la panda de delincuentes que gestionan esta empresa.

Por si no tuviéramos suficiente con que nos relacionen con casos como la Púnica, pagos a jueces y todas las corruptelas que ha ido surgiendo, ahora se confirma lo que CGT lleva tiempo denunciando; que en Indra hay miles de subcontratados en situación de cesión ilegal.

Como trabajadores, es nuestro deber solidarizarnos con todos aquellos compañeros que, haciendo el mismo trabajo, sufren peores condiciones laborales.

Como responsables, es su deber el no permitir estas situaciones. ¿Dónde está el tan famoso Código Ético? Mientras a nosotros se nos amenaza por no hacer el curso, no cesarán a ningún responsable por saltarse la ley de una manera tan flagrante y tratarnos como carnaza
Como afectados, los subcontratados en situación de cesión ilegal han de saber que tienen el derecho de entrar a formar parte de la plantilla de Indra con los mismos derechos que el resto de sus compañeros. CGT se ofrece a asesorar a cualquier persona que se encuentre en dicha situación.
Si luchas puedes perder, si no luchas ya has perdido!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada