divendres, 29 d’abril de 2016

1 de maig / 1 de mayo

1 DE MAIG

L’EXPLOTACIÓ del Capital i els Estats continua un any més. A nivell mundial, hem sabut recentment que 62 famílies acumulen tanta riquesa com els 7.000 milions de persones restants que poblem el planeta. Aquests mesos hem assistit a l’enduriment dels apartheids europeus, amb el confinament i deportacions massives de milers de refugiats que han fugit de les guerres que el capitalisme i l’imperialisme provoquen. Aquí, a Catalunya, seguim patint els efectes de la destrucció de condicions laborals, que precaritza la vida mateixa de milions de persones. Precarització que en alguns dels sectors que ara mateix generen més beneficis al Capital, com el turisme, és el pa de cada dia per a la majoria de treballadors i treballadores. Continuem essent víctimes de la destrucció de la nostra salut laboral, amb una enèsima reforma de la llei de mútues i amb el manteniment de tribunals mèdics d’excepció com ho és, ara mateix, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). I seguim observant com els salaris cauen, mentre els beneficis i les grans fortunes capitalistes creixen enmig d’aquesta crisi que, en realitat, no és sinó un gran espoli social.

LLUITEM. Perquè no n’hi ha una altra. Perquè no ens resignem a ser víctimes. Perquè no confiem en els cants de sirena de les institucions polítiques. Unes institucions que, al marge de qui les governa i qui les ha governat, actuen per norma al servei dels interessos del Capital. Ho estem vivint ara mateix, amb una gran transferència de diners públics a les empreses privades sota la forma de múltiples estímuls i exempcions d’impostos, mentre es criminalitza les persones aturades i se’ls regateja i retalla els ajuts i les prestacions socials. Ho veiem també quan, malgrat alguna mesura cosmètica puntual, se segueixen produint desnonaments, mentre les entitats financeres continuen mantenint i especulant amb desenes de milers d’habitatges buits.

Lluitem perquè hem decidit ser protagonistes del nostre present i, sobretot, del nostre futur. Com el que som, treballadores i treballadors. Amb contractes estables, amb contractes precaris, sense contracte o, també, sense feina remunerada. I com a pensionistes o estudiants. Nascuts aquí i també arribats d’arreu, fa dècades, fa uns anys o fa pocs mesos. Perquè som part de la immensa majoria de la població mundial, les que vivim de la nostra força de treball i no de l’explotació d’altres persones.

I GUANYEM. Perquè només la lluita permet encadenar victòries. Aquests primers mesos del 2016 hem aturat la precarització a Remolcadors de Barcelona, SEAT Componentes i Saint Gobain, fent ús de la vaga indefinida com a eina de lluita. S’han evitat tots els acomiadaments a Socorristes de Barcelona i a departaments de les multinacionals T-Systems i Hewlett Packard. Amb més vaga, amb més lluita. L’acció directa, l’acció col·lectiva, és el que ha permès també la retirada de projectes precaritzadors a la Universitat Autònoma de Barcelona o l’acomiadament de 70 professors i professores. Les massives vagues a Bus i Metro de TMB suposaran també aviat noves victòries de la classe treballadora davant les patronals casposes disfressades de ’nova política’. La llista és molt més llarga i seguirà creixent. Ho tenim i ho hem de tenir totes molt clar. No és només que el simple fet de lluitar ja sigui suficient per a no viure una vida d’esclavatge resignat. És que és l’única opció que funciona.

Com a conseqüència del fet de ser molestos per al poder hem patit també la repressió, en forma d’acomiadaments, amenaces, sancions i denúncies. Però aquí seguim. I seguirem. Hem trencat el miratge dels processos i de les noves polítiques, recordant que les injustícies continuen. I estem aconseguint victòries. Acomiadaments que no s’han dut a terme. Salaris que no han baixat o que han recuperat poder adquisitiu. Ritmes de treball menys destructius, vacances recuperades o contractes que han deixat de ser tan precaris. Avenços que, ho sabem, són gràcies a la lluita. La nostra lluita.

Aquest 1 de maig seguirem fent allò que fem cadascun dels dies de l’any. Sortirem al carrer per a seguir guanyant. Passa a passa, però sense amagar el cap sota l’ala. Actualitzant les nostres formes de ser i de fer, però mantenint, com sempre, la finalitat de les nostres lluites: la construcció d’una societat lliure de qualsevol forma d’explotació i d’opressió.

Visca l’1 de maig i visca la lluita de la classe treballadora!

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11895

1 DE MAYO

LA EXPLOTACIÓN del Capital y Estados continúa un año más. A nivel mundial, hemos sabido recientemente que 62 familias acumulan tanta riqueza como los 7.000 millones de personas restantes que poblamos el planeta. Estos meses hemos asistido al endurecimiento de los apartheids europeos, con el confinamiento y deportaciones masivas de miles de refugiados que han huido de las guerras que el capitalismo y el imperialismo provocan. Aquí, en Cataluña, seguimos sufriendo los efectos de la destrucción de condiciones laborales, que precariza la vida misma de millones de personas. Precarización que en algunos de los sectores que ahora mismo generan más beneficios al Capital, como el turismo, es el pan de cada día para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Continuamos siendo víctimas de la destrucción de nuestra salud laboral, con una enésima reforma de la ley de mutuas y con el mantenimiento de tribunales médicos de excepción como lo es, ahora mismo, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM). Y seguimos observando como los salarios caen, mientras los beneficios y las grandes fortunas capitalistas crecen en medio de esta crisis que, en realidad, no es sino un gran expolio social.

LUCHAMOS. Porque no hay otra. Porque no nos resignamos a ser víctimas. Porque no confiamos en los cantos de sirena de las instituciones políticas. Unas instituciones que, al margen de quien las gobierna y quién las ha gobernado, actúan por norma al servicio de los intereses del Capital. Lo estamos viviendo ahora mismo, con una gran transferencia de dinero público a las empresas privadas bajo la forma de múltiples estímulos y exenciones de impuestos, mientras se criminaliza las personas paradas y se les regatea y recorta las ayudas y las prestaciones sociales. Lo vemos también cuando, a pesar de alguna medida cosmética puntual, se siguen produciendo desahucios, mientras las entidades financieras siguen manteniendo y especulando con decenas de miles de viviendas vacías.

Luchamos porque hemos decidido ser protagonistas de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. Como lo que somos, trabajadoras y trabajadores. Con contratos estables, con contratos precarios, sin contrato o, también, sin trabajo remunerado. Y como pensionistas o estudiantes. Nacidos aquí y también llegados de todas partes, hace décadas, hace unos años o hace pocos meses. Porque somos parte de la inmensa mayoría de la población mundial, las que vivimos de nuestra fuerza de trabajo y no de la explotación de otras personas.

Y GANAMOS. Porque sólo la lucha permite encadenar victorias. Estos primeros meses de 2016 hemos parado la precarización en Remolcadors de Barcelona, ​​SEAT Componentes y Saint Gobain, en uso de la huelga indefinida como herramienta de lucha. Se han evitado todos los despidos en Socorristes de Barcelona y en departamentos de las multinacionales T-Systems y Hewlett Packard. Con más huelga, con más lucha. La acción directa, la acción colectiva, es lo que ha permitido también la retirada de proyectos precarizadora en la Universidad Autónoma de Barcelona o el despido de 70 profesores. Las masivas huelgas en Bus y Metro de TMB supondrán también pronto nuevas victorias de la clase trabajadora ante las patronales casposas disfrazadas de 'nueva política'. La lista es mucho más larga y seguirá creciendo. Lo tenemos y debemos tener todas muy claro. No es sólo que el simple hecho de luchar ya sea suficiente para no vivir una vida de esclavitud resignado. Es que es la única opción que funciona.

Como consecuencia del hecho de ser molestos para el poder hemos sufrido también la represión, en forma de despidos, amenazas, sanciones y denuncias. Pero aquí seguimos. Y seguiremos. Hemos roto el espejismo de los procesos y de las nuevas políticas, recordando que las injusticias continúan. Y estamos consiguiendo victorias. Despidos que no se han llevado a cabo. Salarios que no han bajado o que han recuperado poder adquisitivo. Ritmos de trabajo menos destructivos, vacaciones recuperadas o contratos que han dejado de ser tan precarios. Avances que, lo sabemos, son gracias a la lucha. Nuestra lucha.

Este 1 de mayo seguiremos haciendo lo que hacemos cada uno de los días del año. Saldremos a la calle para seguir ganando. Paso a paso, pero sin esconder la cabeza bajo el ala. Actualizando nuestras formas de ser y de hacer, pero manteniendo, como siempre, el fin de nuestras luchas: la construcción de una sociedad libre de cualquier forma de explotación y de opresión.

Viva el 1 de mayo y viva la lucha de la clase trabajadora!

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11895

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada