dilluns, 18 d’abril de 2016

2ª REUNIÓ DE MENJADORS 20/04/2016 / 2ª REUNIÓN DE COMEDORES 20/04/2016


2ª REUNIÓ DE MENJADORS 20/04/2016


L'EMPRESA ENS TÉ BOICOTEJAT EL COMPTE DE CORREU ESTATAL DES DE GENER DE 2016.
El proper dimecres 20 d'abril, a les 16:00, se celebrarà la 2ª reunió de menjadors entre l'empresa i la representació legal dels treballadors (RLT). Després que la CGT ho reclamés en diverses ocasions, l'empresa ha establert el següent ordre del dia:

(1) Perímetre d'afectació del problema: Centres i Col·lectius afectats.
(2) Diferents opcions de solució que hauria de valorar l'empresa.

 
Encara CGT continua defensant que la negociació dels serveis de menjador s'ha de realitzar en cada centre de treball, es congratula que l'empresa hagi recapacitat i convoqui a la RLT de cada empresa del Grup Indra de forma independent.

En canvi, hem de lamentar que una empresa que es presumeix de tenir un pla de conciliació laboral, que aconsegueix una "clima laboral confortable, respectuós, flexible i divers", no hagi estat capaç d'atendre la nostra petició de realitzar la reunió durant el matí, i/o habilitar una videoconferència que facilités la participació dels centres més allunyats de Madrid.

CGT es compromet a seguir mantenint informada la totalitat de la plantilla de les propostes que ens vagi fent l'empresa.
2ª REUNIÓN DE COMEDORES 20/04/2016

LA EMPRESA NOS TIENE BOICOTEADA LA CUENTA DE CORREO ESTATAL DESDE ENERO DE 2016.
 
El próximo miércoles 20 de abril, a las 16:00, se celebrará la 2ª reunión de comedores entre la empresa y la representación legal de los trabajadores (RLT). Después de que la CGT lo reclamara en varias ocasiones, la empresa ha establecido el siguiente orden del día:

(1)    Perímetro de afectación del problema: Centros y Colectivos afectados.
(2)    Diferentes opciones de solución que debería valorar la empresa.

 
Aunque CGT sigue defendiendo que la negociación de los servicios de comedor se ha de realizar en cada centro de trabajo, se congratula que la empresa haya recapacitado y convoque a la RLT de cada empresa del Grupo Indra de forma independiente.

En cambio, hemos de lamentar que una empresa que se jacta de tener un plan de conciliación laboral, que consigue un “clima laboral confortable, respetuoso, flexible y diverso”, no haya sido capaz de atender nuestra petición de realizar la reunión durante la mañana, y/o habilitar una videoconferencia que facilitase la participación de los centros más alejados de Madrid.

CGT se compromete a seguir manteniendo informada a la totalidad de la plantilla de las propuestas que nos vaya haciendo la empresa.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada