dijous, 7 d’abril de 2016

El pagament per l'ERO / El pago por el ERE


EL PAGAMENT PER L'ERO


La Direcció de l'empresa està tan complaguda de com s'ha gestionat aquest ERO amb els signants que, no només vol pagar els serveis prestats, sinó que ara ho vol plasmar en un protocol de cara a futures "negociacions".

Mentre estàs llegint això, diversos signants es dirigeixen a una reunió privada, amb viatges pagats per l'empresa, per valorar el protocol. Un protocol amb l'objectiu de la submissió dels sindicats a la voluntat de l'empresa.

Per a això, l'empresa pretén que la negociació es realitzi únicament amb una "cúpula" que representi a totes les empreses del grup i, aquesta "cúpula", tingui poder decisori per sobre de la voluntat dels treballadors, fins i tot dels propis afiliats de aquests sindicats.

¿I quin és el preu de tal compra de voluntats? Alliberats a jornada completa (persones que cobraran d'Indra però es dedicaran en exclusiva per als seus interessos), viatges pagats, dietes, portàtils, mòbils...

CGT considera que aquesta proposta és vergonyosa, lamentable, i que atempta a tot el que s'ha lluitat, i alguns seguim lluitant, en pro dels drets dels treballadors. Aquest protocol deixa en mans d'uns pocs el futur de tots.

Fem una crida als treballadors i afiliats a que facin sentir la seva veu i la seva voluntat. Que no ens tornin a vendre!
EL PAGO DEL ERE

La Dirección de la empresa está tan complacida de cómo se ha gestionado este ERE con los firmantes que, no solo quiere pagar los servicios prestados, sino que ahora lo quiere plasmar en un protocolo de cara a futuras “negociaciones”.

Mientras estás leyendo esto, varios firmantes se dirigen a una reunión privada, con viajes pagados por la empresa, para valorar el protocolo. Un protocolo cuyo objetivo es la sumisión de los sindicatos a la voluntad de la empresa.

Para ello, la empresa pretende que la negociación se realice únicamente con una “cúpula” que represente a todas las empresas del grupo y, esta “cúpula”, tenga poder decisorio por encima de la voluntad de los trabajadores, incluso de los propios afiliados de dichos sindicatos.

¿Y cuál es el precio de tal compra de voluntades? Liberados a jornada completa (personas que cobrarán de Indra pero se dedicarán en exclusiva para sus intereses), viajes pagados, dietas, portátiles, móviles

CGT considera que esta propuesta es vergonzosa, lamentable, y que atenta a todo lo que se ha luchado, y algunos seguimos luchando, en pro de los derechos de los trabajadores. Este protocolo deja en manos de unos pocos el futuro de todos.

Hacemos una llamada a los trabajadores y afiliados a que hagan oír su voz y su voluntad. ¡Que no nos vuelvan a vender!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada