dimarts, 24 de gener de 2017

Inspecció de treball sanciona a Indra per negar que es fan hores extraInspecció de treball sanciona Indra per negar que es fan hores extra


Com tots sabeu a Indra no es realitzen hores extra, ni pagades ni gratis, o almenys això afirmen els seus advocats sense que els caigui la cara de vergonya.

A més hem tingut constància  de que en alguns projectes, malgrat no existir control horari, als treballadors se'ls amenaça, no tenint present els riscos psicosocials, comunicant-los que arriben tard x minuts, o fins i tot segons, encara que després no se'ls compensi el temps que han de dedicar de mes.

Tenint en compte que CGT té representació en el comitè d'empresa d'Indra a Barcelona, i que tenim l'obligació de controlar que no es facin hores de mes, hem posat una demanda davant Inspecció perquè Indra no informa del tema i fins i tot nega que es realitzin.

Doncs dóna la casualitat que inspecció, davant d'una denúncia interposada per CGT el passat 08/02/2016, diu el contrari que els advocats de indra. És mes inspecció davant els fets ha Multat a Indra amb falta Greu en la seva quantia màxima (que dit així sona molt grandiloqüent però que només són de 1.502,54 a 3.005,06 €).

Us passem un article interessant per a la reflexió
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/01/explotacion-laboral.html


Inspección de trabajo sanciona a Indra por negar que se hacen horas extra

Como todos sabéis en Indra no se realizan horas extra, ni pagadas ni gratis, o por lo menos eso afirman sus abogados sin que se les caiga la cara de vergüenza.

Además hemos tenido constancia de que en algunos proyectos, pese a no existir control horario, a los trabajadores se les amenaza, sin tener en cuenta los riesgos psicosociales, comunicándoles que llegan tarde x minutos, o incluso segundos, aunque no se les compense el tiempo que puedan dedicar de mas.

Teniendo en cuenta que CGT tiene representación en el comité de empresa de Indra en Barcelona, y que tenemos la obligación de controlar que no se hagan horas de mas, hemos puesto una demanda ante Inspección porque Indra no informa del tema e incluso niega que se realicen.


Pues da la casualidad que inspección, ante una denuncia interpuesta por CGT el pasado 02/08/2016, dice lo contrario que los abogados de indra. Es mas inspección ante los hechos ha Multado a Indra con falta Grave en su cuantía máxima (que dicho así suena muy grandilocuente pero que solamente son de 1.502,54 a 3.005,06 €).

Os pasamos un artículo interesante para la reflexión
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/01/explotacion-laboral.html

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada