dimarts, 17 de gener de 2017

#AlParlament18G amb la #18GVagaEnsenyament
Vaga en educació el 18 de gener per revertir les retallades


El sindicat CGT Ensenyament convoque VAGA de l’ENSENYAMENT PÚBLIC el DIMECRES 18 DE GENER coincidint amb el debat d’esmenes parcials de l’àrea d’educació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

En l’actual context d’infrafinançament pressupostari que ha malmès greument l’ensenyament públic els darrers anys, el Govern de la Generalitat presenta uns pressupostos per l’any 2017 en els quals la inversió en educació pública per alumne segueix sent molt inferior a la del 2010 i no arriba ni a la meitat del que determina la pròpia LEC, situant-nos a la cua de la UE i al nivell de països com Laos o Perú.

Amb questa convocatòria exigim que als propers pressupostos es comencin a revertir les retallades en educació pública i que incorporin una sèrie de mesures bàsiques per a la qualitat de l’educació pública.

 
  • El retorn a l’horari lectiu anterior a les retallades (18h a secundària i 23h a primària) suposaria la incorporació als centres de 6.000 docents (que van ser acomiadats/des) i per tant una major atenció a l’alumnat, més possibilitats de desdoblaments, més temps de preparació de classes i correccions, de coordinació, atenció a famílies, etc.
  • Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre és essencial perquè l’alumnat segueixi les classes amb normalitat quan algun/na docent està de baixa o en qualsevol situació de permís.
  • Cap tancament d’aules a centres públics i reducció de les ràtios (relació nombre d’alumnes per professor) per poder oferir una atenció més individualitzada a l’alumnat.

Les reivindicacions laborals (que incloem al cartell) també repercuteixen en la qualitat de l’educació pública perquè les condicions en que treballem les persones que atenem els i les nostres filles, encara que sempre hi posem tots els esforços, també incideixen en el servei que prestem.

Som conscients dels inconvenients que aquesta convocatòria pot ocasionar però molt més greus i constants són les mancances que està patint el nostre alumnat i estem convençudes que aquesta vaga pot ajudar a que s’incrementin els recursos i l’atenció que reben.

És per això que us demanem que secundeu aquesta VAGA no portant els vostres fills i filles a l’escola/institut el proper dimecres 18 de gener, i que els i les que pugueu participeu a la CONCENTRACIÓ que tindrà lloc a les 12:00 hores del mateix dia davant del Parlament de Catalunya.

L’educació pública és de tots i de totes. Defensem-la entre tots i totes.

Gener del 2017

Per a mes informació CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org/
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

Llistat de col·lectius i organitzacions que donen suport a #18GVAGAEnsenyament
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4738

Huelga en educación el 18 de enero para revertir los recortes
El sindicato CGT Enseñanza convoca HUELGA de ENSEÑANZA PÚBLICA el MIÉRCOLES 18 DE ENERO coincidiendo con el debate de enmiendas parciales del área de educación a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2017.

En el actual contexto de infrafinanciación presupuestaria que ha dañado gravemente la enseñanza pública en los últimos años, el Gobierno de la Generalitat presenta unos presupuestos para el año 2017 en los que la inversión en educación pública por alumno sigue siendo muy inferior a la de 2010 y no llega ni a la mitad de lo que determina la propia LEC, situándonos a la cola de la UE y al nivel de países como Laos o Perú.

Con esta convocatoria exigimos que los próximos presupuestos comiencen a revertir los recortes en educación pública y que incorporen una serie de medidas básicas para la calidad de la educación pública.

 
  • El retorno al horario lectivo anterior a los recortes (18h en secundaria y 23h en primaria) supondría la incorporación a los centros de 6.000 docentes (que fueron despedidos/as) y por tanto una mayor atención al alumnado, más posibilidades de desdoblamientos, más tiempo de preparación de clases y correcciones, de coordinación, atención a familias, etc.
  • Sustituciones de todo el personal desde el primer día y desde el 1 de septiembre es esencial para que el alumnado siga las clases con normalidad cuando algún/a docente está de baja o en cualquier situación de permiso.
  • Ningún cierre de aulas en centros públicos y reducción de las rátios (relación número de alumnos por profesor) para poder ofrecer una atención más individualizada al alumnado.

Las reivindicaciones laborales (que incluimos en el cartel) también repercuten en la calidad de la educación pública para que las condiciones en que trabajamos las personas que atendemos a nuestros/as hijos/as, aunque siempre ponemos todos los esfuerzos, también inciden en el servicio que prestamos.

Somos conscientes de los inconvenientes que esta convocatoria puede ocasionar pero mucho más graves y constantes son las carencias que está sufriendo nuestro alumnado y estamos convencidas de que esta huelga puede ayudar a que se incrementen los recursos y la atención que reciben.

Es por ello que os pedimos que secundéis esta huelga no llevando a vuestros hijos e hijas a la escuela/instituto el próximo miércoles 18 de enero, y que los y las que puedan participéis en la CONCENTRACIÓN que tendrá lugar a las 12:00 horas del mismo día ante el Parlamento de Cataluña.

La educación pública es de todos y de todas. Defendámosla entre todos y todas.

Enero del 2017

Para más información CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org/
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

Listado de colectivos y organizaciones que apoyan #18GVAGAEnsenyament
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4738

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada