divendres, 27 de gener de 2017

Ens reunim amb l'ICAM per al reconeixement del Túnel Carpià com a malaltia profesional per al sector de la informàtica

Ens reunim amb l'ICAM per al reconeixement del Túnel Carpià com a malaltia profesional per al sector de la informàtica


Ahir dia 26/01/2017 al matí, una representació de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) de Catalunya es va reunir amb les caps de l’ICAM (actualment SGAM), Neus Rams i Lídia Domingo, per analitzar la contingència de Malaltia Professionals dels i les treballadores del sector de la informàtica (informàtics/ques, bibliotecaris/ies, administratius/ves,…) que pateixen per culpa de la seva feina el Síndrome del Túnel Carpià.

La representació de la CGT de Catalunya ha estat formada pel Secretari de Salut Laboral de CGT de Catalunya, Àlex Tisminetzky, dos Delegats d’Indra en representació de la coordinadora d’Informàtica de CGT, i Miguel Arenas, com a advocat del sindicat de l’Administració de l’Estat de CGT.Des de la CGT hem aportat a l’ICAM dues recents sentències judicials fermes (una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’altra del Jutjat Social 14 de Barcelona) que han reconegut la contingència de Malaltia Professional a dos treballadores que patien Síndrome del Túnel Carpià i portaven a terme feines d’introducció de dades en ordinadors.

Hem recalcat que hi ha un col·lectiu important de treballadors/es que porten a terme la seva feina amb ordinadors que estan patint aquesta malaltia, i hem denunciat que malgrat les sentències judicials l’ICAM continua determinant aquestes patologies com a derivades de Malaltia Comuna.

Entenem que, tal com han determinat ja dues sentències fermes, malgrat que el Quadre de Malalties Professionals no diu explícitament que els informàtics poden patir Síndrome de Túnel Carpià, és evident que els i les treballadores que introdueixen dades a ordinadors fan moviments repetitius dels especificats al Quadre de Malalties Professionals, i per tant aquestes patologies han de ser declarades professionals.

Alhora, des de CGT hem reclamat a l’ICAM que ens aporti les dades de les baixes mèdiques de Síndrome de Túnel Carpià de treballadors/des informàtics o de categories professionals anàlogues.

Des de l’ICAM han pres nota de les reivindicacions i sol·licituds, comprometent-se a contestar-les a la propera reunió en el termini d’un o dos mesos.

Des de la CGT, continuem amb aquestes trobades i reunions periòdiques, que es van iniciar el passat octubre amb la temàtica de l’amiant.

La següent reunió es fixarà en el termini d’un mes i mig i s’analitzarà la temàtica dels conductors de TMB que pateixen altes mèdiques malgrat no poder conduir.

Valorem positivament aquest espai de comunicació amb l’ICAM per posar sobre la taula problemàtiques concretes de col·lectius específics de treballadores i treballadors, però alhora reiterem que només lluitant i al carrer s’aconsegueixen millores en les condicions de Salut Laboral, i no defallirem en la lluita, la denúncia i la mobilització contra les altes injustes i amb criteris economicistes de l’ICAM.

Prou altes injustes! Lluitem per guanyar!
Secretaria de Salut Laboral de la CGT de Catalunya


Nos reunimos con el ICAM para el reconocimiento del Túnel Carpiano como enfermedad profesional para el sector de la informática


Ayer día 26/01/2017 por la mañana, una representación de la Confederación General del Trabajo de Cataluña (CGT) de Cataluña se reunió con los responsables del ICAM (actualmente SGAM), Neus Rams y Lídia Domingo, para analizar la contingencia de Enfermedad Profesional de los trabajadores del sector de la informática (informáticos/as, bibliotecarios/as, administrativos/as, ...) que sufren por culpa de su trabajo el Síndrome del Túnel Carpiano.

La representación de la CGT ha sido formada por el Secretario de Salud Laboral de CGT, Alex Tisminetzky, dos Delegados de Indra en representación de la coordinadora de Informática de CGT, y Miguel Arenas, como abogado del sindicato de la Administración del Estado de CGT.


Desde la CGT hemos aportado al ICAM dos recientes sentencias judiciales firmes (una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la otra del Juzgado Social 14 de Barcelona) que han reconocido la contingencia de Enfermedad Profesional a dos trabajadoras que sufrían Síndrome del túnel Carpiano y llevaban a cabo trabajos de introducción de datos en ordenadores.

Hemos recalcado que hay un colectivo importante de trabajadores/as que llevan a cabo su trabajo con ordenadores que están sufriendo esta enfermedad, y hemos denunciado que pese a las sentencias judiciales el ICAM continúa determinando estas patologías como derivadas de Enfermedad Común.

Entendemos que, tal como han determinado ya dos sentencias firmes, aunque el Cuadro de Enfermedades Profesionales no dice explícitamente que los informáticos pueden sufrir Síndrome de Túnel Carpiano, es evidente que los y las trabajadoras que introducen datos en ordenadores hacen movimientos repetitivos de los especificados en el cuadro de Enfermedades profesionales, y por lo tanto estas patologías deben ser declaradas profesionales.

Asimismo, desde CGT hemos reclamado al ICAM que nos aporte los datos de las bajas médicas de Síndrome de Túnel Carpiano de trabajadores/as informáticos o de categorías profesionales análogas.

Desde el ICAM han tomado nota de las reivindicaciones y solicitudes, comprometiéndose a contestarlas en la próxima reunión en el plazo de uno o dos meses.

Desde la CGT, continuamos con estos encuentros y reuniones periódicas, que se iniciaron el pasado octubre con la temática del amianto.

La siguiente reunión se fijará en el plazo de un mes y medio y se analizará la temática de los conductores de TMB que sufren altas médicas a pesar de no poder conducir.

Valoramos positivamente este espacio de comunicación con el ICAM para poner sobre la mesa problemáticas concretas de colectivos específicos de trabajadoras y trabajadores, pero a la vez reiteramos que sólo luchando y en la calle se consiguen mejoras en las condiciones de salud laboral, y no pararemos la lucha, la denuncia y la movilización contra las altas injustas y con criterios economicistas del ICAM.

Basta de altas injustas! Luchamos para ganar!
Secretaría de Salut Laboral de la CGT de CatalunyaCap comentari :

Publica un comentari a l'entrada