dilluns, 3 d’agost de 2015

No va fer vaga per por a l'Acomiadament i va ser acomiadada igualment / No hizo huelga por miedo al Despido y Fue despedida igual

No va fer vaga per por a l'Acomiadament i va ser acomiadada igualmentUna antiga companya (perquè ha estat acomiadada) ens va informar, durant el piquet del dia 31/07/2015, que aquest mateix dia havia estat acomiadada per no superar el període de prova (aquest període finalitzava el 2 d'agost)

El tema és que diversos de nosaltres havíem treballat directament amb ella i podem afirmar que la persona estava perfectament capacitada per a realitzar les tasques que se li assignaven. De fet durant els piquets de diversos dies se li va insistir que se sumés a la vaga per defensar els seus/nostres drets i ella argumentava que no podia perquè li estaven fent un traspàs per substituir una persona que se n'anava de l'empresa.

Era una d'aquelles persones que no va voler fer vaga perquè pensava que així tindria més possibilitats de seguir i no ser afectada per l'ERO. Tan sols va fer 1 hora de vaga el primer dia que vam anar a fer una volta a l'edifici. La resta de vegades, no va voler ni tan sols sortir, ni a les parades de 10 minuts, i molt menys les d'1 hora o més. Potser pensava que si no anava a la vaga els seus caps ho veurien amb bons ulls. Malauradament s'ha corroborat que s'equivocava.

No sumar-te a la vaga no vol dir que no seràs acomiadat. Penosament tenim un exemple ben recent.

Ni tan sols han esperat a l'acomiadament dins el marc de l'ERO. La Llei empara per poder acomiadar "per no superar el període de prova" encara que s'estigui plenament capacitat i s'hagi dit a la persona en qüestió que ocuparà un altre lloc i se li formi per a això.

L'empresa aprofita els seus mecanismes legals per no haver de justificar la seva acció, ni indemnitzar a aquesta persona amb el poc que li podia tocar.

Per a l'empresa no som més que trossos de carn amb què traficar al seu aire, som peces intercanviables. Tant és el nostre rendiment.


Per això és molt important poder-se mobilitzar i almenys no donar el nostre consentiment.

Ni un acomiadament injust i injustificat més!.


 

No hizo huelga por miedo al Despido y Fue despedida igual


Una antigua compañera (porque ha sido despedida) nos informó, durante el piquete del día 31/07/2015, de que ese mismo día había sido despedida por no superar el período de prueba (dicho período finalizaba el 2 de agosto)

El tema es que varios de nosotros habíamos trabajado directamente con ella y podemos afirmar que la persona estaba perfectamente capacitada para realizar las tareas que se le asignaban. De hecho durante los piquetes de varios días se le insistió en que se sumase a la huelga para defender sus/nuestros derechos y ella argumentaba que no podía porque le estaban haciendo un traspaso para sustituir a una persona que se iba de la empresa.

Era una de esas personas que no quiso hacer huelga porque pensaba que así tendría mayores posibilidades de seguir y no ser afectada por el ERE. Tan solo hizo 1 hora de huelga el primer día que fuimos a dar una vuelta al edificio. El resto de veces, no quiso ni tan solo salir, ni a las paradas de 10 minutos, y mucho menos las de 1 hora o más. Tal vez pensaba que si no iba a la huelga sus jefes lo iban a ver con buenos ojos. Desgraciadamente se ha corroborado que se equivocaba.

No sumarte a la huelga no significa que no serás despedido. Penosamente tenemos un ejemplo bien reciente.

Ni tan siquiera han esperado al despido dentro del marco del ERE. La Ley ampara para poder despedir "por no superar el período de prueba" aunque se esté plenamente capacitado y se haya dicho a la persona en cuestión que ocupará otro puesto y se le forme para ello.

La empresa aprovecha sus mecanismos  legales para no tener que justificar su acción, ni indemnizar a esa persona con lo poco que le podía tocar.

Para la empresa no somos más que trozos de carne con los que traficar a su antojo, somos piezas intercambiables. Da lo mismo nuestro rendimiento.

Por eso es muy importante poderse movilizar y al menos no dar nuestro consentimiento.

Ni un despido injusto e injustificado más!.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada