dimarts, 20 de setembre de 2016

LA HIPOCRESIA DE LA RESPONSABILITAT FAMILIAR

Companys:

Com és possible que Indra ostenti aquests guardons...


accion_social.jpgcapital_humano.jpgigualdad_0.jpgindra_randstad-award-logo.gifmerco_0.gif

...quan, aprofitant l'ERO, avui mateix acaba d'acomiadar a una companya —amb reducció de jornada per cura dels seus dos fills— després d'haver-la desassignat als pocs dies per haver sol·licitat el seu permís per matrimoni?

O quina Ètica tenen els responsables d'aquesta empresa, quan una altra companya, amb fills amb minusvalidesa, rep un xantatge amb ser traslladada a una altra comunitat si no abandona l'empresa voluntàriament?

Mentre els directius s'omplen la boca amb la conciliació familiar, la flexibilitat horària, la igualtat salarial, etc. i irònicament ens pretenen obligar a fer un curs d'ètica, la nostra realitat és totalment diferent: hores extres no remunerades ni compensades, jornades maratonianes, discriminació salarial en funció del gènere...

Hauríem de ser conscients que realitzar sobreesforços és un greu perjudici directe cap a aquelles persones que fan valer els seus drets, i que no regalen el seu treball i el seu temps. Les teves hores extra avui són els acomiadaments de demà.
 

LA HIPOCRESÍA DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR

Compañeros:

¿Cómo es posible que Indra ostente estos galardones…
 

accion_social.jpgcapital_humano.jpgigualdad_0.jpgindra_randstad-award-logo.gifmerco_0.gif


… cuando, aprovechando el ERE, hoy mismo acaba de despedir a una compañera —con reducción de jornada por cuidado de sus dos hijos— tras haberla desasignado a los pocos días por haber solicitado su permiso por matrimonio?

¿O qué Ética tienen los responsables de esta empresa, cuando otra compañera, con hijos con minusvalía, es chantajeada con ser trasladada a otra comunidad  si no abandona la empresa voluntariamente?

Mientras los directivos se llenan la boca con la conciliación familiar, la flexibilidad horario, la igualdad salarial…, etc. e irónicamente nos pretenden obligar a realizar un curso de ética, nuestra realidad es totalmente diferente: horas extras no remuneradas ni compensadas, jornadas maratonianas, discriminación salarial en función del género…

Deberíamos ser conscientes de que realizar sobreesfuerzos es un grave perjuicio directo hacia aquellas personas que hacen valer sus derechos, y que no regalan su trabajo y su tiempo. Tus horas extra hoy son los despidos de mañana.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada