dijous, 29 de setembre de 2016

Informació sobre l'ERO/Información sobre el ERE

INFORMACIÓ SOBRE L'ERO

Companyes i companys:

Malgrat que l'empresa havia de lliurar a la RLT (Representants Legals dels Treballadors) tota la informació relacionada amb l'ERO, no estava proporcionant ni les sol·licituds ni acceptacions referents a:
  • Recol·locacions en empreses del Grup Indra.
  • Ajustos salarials.
  • Internalització d'activitats amb mobilitat funcional i modificacions de condicions de treball.
Davant d'aquesta situació, la Secció Sindical de CGT, va presentar denúncia davant Inspecció de Treball. I Inspecció ens ha donat la raó, requerint a l'empresa a que de manera immediata aporti tota la informació.

CGT ha sol·licitat a l'empresa per escrit, tan aviat ha rebut la resolució, tota la informació pendent, així com hem tornat a sol·licitar que es paralitzin immediatament els acomiadaments forçosos i que es faci una reunió entre RRLL (Relacions Laborals, l'empresa) i RLT per poder avaluar l'impacte de les baixes voluntàries i poder analitzar la possibilitat de donar per tancat el pla d'ajust de la plantilla.

CGT agraeix el suport i la tasca de tantes companyes i companys que ens han ajudat tant en les mobilitzacions com en la difusió del conflicte.

Nosaltres vam demostrar que NO tots els sindicats som iguals. Uns signen acomiadaments i altres defensem els llocs de treball amb mobilitzacions i acció directa. Així ho hem fet fins ara i així ho seguirem fent en el futur.

Per a CGT el teu lloc de treball és innegociable. Ara i sempre, NO A L'ERO!

INFORMACION SOBRE EL ERE

Compañeras y compañeros:

Pese a que la empresa debía entregar a la RLT (Representantes Legales de los Trabajadores) toda la información relacionada con el ERE, no estaba proporcionando ni las solicitudes ni aceptaciones referentes a:
  • Recolocaciones en empresas del Grupo Indra.
  • Ajustes salariales.
  • Internalización de actividades con movilidad funcional y modificaciones de condiciones de trabajo.
Ante esta situación, la Sección Sindical de CGT, presentó denuncia ante Inspección de Trabajo. Y Inspección nos ha dado la razón, requiriendo a la empresa a que de manera inmediata aporte toda la información.

CGT ha solicitado a la empresa por escrito, tan pronto ha recibido la resolución, toda la información pendiente, así como hemos vuelto a solicitar que se paralicen inmediatamente los despidos forzosos y que se realice una reunión entre RRLL (Relaciones Laborales, la empresa) y RLT para poder evaluar el impacto de las bajas voluntarias y poder analizar la posibilidad de dar por cerrado el plan de ajuste de la plantilla.

CGT agradece el apoyo y la labor de tantas compañeras y compañeros que nos han ayudado tanto en las movilizaciones como en la difusión del conflicto.

Nosotros demostramos que NO todos los sindicatos somos iguales. Unos firman despidos y otros defendemos los puestos de trabajo con movilizaciones y acción directa. Así lo hemos hecho hasta ahora y así lo seguiremos hanciendo en el futuro.

Para CGT tu puesto de trabajo es innegociable. Ahora y siempre, NO AL ERE!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada