dijous, 18 de febrer de 2016

CESSIÓ IL·LEGAL / CESION ILEGAL

CESSIÓ IL·LEGAL


La cessió il·legal a Indra és el pa de cada dia.

Arran d'una denúncia interposada per la secció sindical de COBAS de Barcelona, ​​la Inspecció de Treball de la Seguretat Social ha determinat que a Indra hi ha una flagrant i contínua cessió il·legal de treballadors (llista d'empreses al final).

Què vol dir això? Bàsicament que tots els treballadors contractats per empreses externes (les nostres ben conegudes xarcuteres) estan realitzant les mateixes funcions que la resta de treballadors d'Indra, en els mateixos projectes, rebent ordres dels mateixos caps isón, a tots els efectes, treballadors d'Indra des que van començar a tenir relació amb l'empresa.

"Però si això és el normal en Consultoria, que et vagis a treballar a una empresa gran però et pagui la teva xarcutera (una misèria, normalment)". Diran moltes persones. Sí, el normal i IL·LEGAL.

Tal com recull la resolució de Inspecció només les Empreses de Treball Temporal poden realitzar "cessió" de treballadors de manera directa (el famós bodyshopping). Les nostres ben conegudes "consultores" estan actuant de forma il·legal, actuant com a mers intermediaris (posant així la maneta per darrere) per emportar-se calenteta bona part del sou que correspondria a un treballador contractat per Indra i facilitant així que la nostra (posi aquí la seva qualificatiu) empresa pugui desfer-se "dels que sobren" pel que fa a algun projecte que no els surt bé.

Això ja és greu en una situació "normal", sobretot perquè els treballadors subcontractats estan sempre en una situació d'incertesa ja que en qualsevol moment Indra decideix que ja no fan falta i passi-ho bé, busca't la vida a la teva xarcutera que rescindirà el teu contracte per obra i servei i te'n vas a l'atur.

Estant enmig d'aquest ERO fantàstic, que han signat els nostres benvolguts traïdors habituals, no mereix altre qualificatiu més querepugnant. L'empresa diu que sobrem treballadors, ens acomiaden, i tenen la barra de subcontractar (recalquem, de manera IL·LEGAL) més mà d'obra perquè els projectes es queden desatesos. Per a l'empresa acomiadar a la plantilla d'Indra està bé, però subcontractar pagant més i en pitjors condicions per al treballador, està molt millor.

De tota manera hi ha bones notícies per als companys subcontractats: basant-se tenint aquesta resolució tenen en safata elguanyar una denúncia per cessió il·legal i que se'ls reconegui que formen part de la plantilla d'Indra. Això implica que una equiparació de les condicions laborals a les de la resta de treballadors d'Indra Sistemes: augments salarials, formació, beneficis socials (programa reflex, pla equilibra per exemple), possibilitat de teletreball, etc. I tot això, mantenint l'antiguitat des que es va començar a treballar per Indra.

Company o companya, si formes part d'alguna d'aquestes empreses, ¡denúncia!

Llista d'empreses que practiquen cessió il·legal a Indra (segons resolució d'Inspecció):
 • APLICACIONES, COMUNICACIONES y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
 • BAPSYS CONSULTING, S.L.
 • CAST INFO, S.A.
 • AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.
 • HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS
 • INNOVATI SERVICIOS TECNOLOGICOS
 • ZEMSANIA DEVELOPMENT, S.L.U.
Si aquestes subcontractat/da i no formes part d'aquestes empreses, no et preocupis, també pots denunciar usant la mateixa resolució.

CESIÓN ILEGAL

La cesión ilegal en Indra es el pan de cada día.

A raíz de una denuncia interpuesta por la sección sindical de COBAS de Barcelona, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha determinado que en Indra existe una flagrante y continua cesión ilegal de trabajadores (lista de empresas al final).

¿Qué quiere decir esto? Básicamente que todos los trabajadores contratados por empresas externas (nuestras bien conocidas charcuteras) están realizando las mismas funciones que el resto de trabajadores de Indra, en los mismos proyectos, recibiendo órdenes de los mismos jefes y son, a todos los efectos, trabajadores de Indra desde que comenzaron a tener relación con la empresa.

“Pero si esto es lo normal en Consultoría, que te vayas a trabajar a una empresa grande pero te pague tu charcutera (una miseria, normalmente)”. Dirán muchas personas. Sí, lo normal e ILEGAL.

Tal como recoge la resolución de Inspección solo las Empresas de Trabajo Temporal pueden realizar “cesión” de trabajadores de forma directa (el famoso bodyshopping). Nuestras bien conocidas “consultoras” están actuando de forma ilegal, actuando como meros intermediarios (poniendo así la manita por detrás) para llevarse calentita buena parte del sueldo que correspondería a un trabajador contratado por Indra y facilitando así que nuestra (ponga aquí su calificativo) empresa pueda deshacerse de “los que sobran” en cuanto algún proyecto les sale rana.

Esto ya es grave en una situación “normal”, sobre todo porque los trabajadores subcontratados están siempre en una situación de incertidumbre ya que en cualquier momento Indra decide que ya no hacen falta y adiós muy buenas, búscate la vida en tu charcutera que rescindirá tu contrato por obra y servicio y te vas al paro.

Estando en medio de ese ERE fantástico, que han firmado nuestros queridos traidores habituales, no merece otro calificativo más querepugnante. La empresa dice que sobramos trabajadores, nos despiden, y tienen la cara dura de subcontratar (recalcamos, de forma ILEGAL) más mano de obra porque los proyectos se quedan desatendidos. Para la empresa despedir a la plantilla de Indra está bien, pero subcontratar pagando más por ello y en peores condiciones para el trabajador, está mucho mejor.

De todas formas hay buenas noticias para los compañeros subcontratados: en base a esta resolución tienen en bandeja el ganar una denuncia por cesión ilegal y que se les reconozca que forman parte de la plantilla de Indra. Esto implica que una equiparación de las condiciones laborales a las del resto de trabajadores de Indra Sistemas: aumentos salariales, formación, beneficios sociales (programa reflex, plan equilibra), posibilidad de teletrabajo, etc. Y todo esto, manteniendo la antigüedad desde que se comenzó a trabajar para Indra.

Compañero o compañera, si formas parte de alguna de estas empresas, ¡denuncia!

Lista de empresas que practican cesión ilegal en Indra (según resolución de Inspección):
 • APLICACIONES, COMUNICACIONES y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
 • BAPSYS CONSULTING, S.L.
 • CAST INFO, S.A.
 • AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.
 • HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS
 • INNOVATI SERVICIOS TECNOLOGICOS
 • ZEMSANIA DEVELOPMENT, S.L.U.
Si estás subcontratado/a y no formas parte de estas empresas, no te preocupes, también puedes denunciar usando la misma resolución.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada