divendres, 18 de desembre de 2015

154 acomiadaments forçosos / 154 despidos forzosos

RES A CELEBRAR


154 acomiadaments forçosos

Malgrat les promeses de voluntarietat, tot i les comissions de seguiment i de les bones paraules de la direcció, a dia d'avui molts companys han estat i estan sent acomiadats o han vist empitjorada la seva situació amb "nous contractes" (canvi d’ empresa i reducció salarial). Mentre els casos de corrupció a Indra continuen als jutjats, mentre continua en la memòria les contractacions preferents a parents o amics, el comptador d'acomiadaments forçosos augmenta.

Actualment segueix havent acomiadaments forçosos mentre es deneguen baixes voluntàries. Els acomiadaments forçosos no segueixen cap criteri objectiu verificable; acomiadaments per baixa carregabilitat, que en aquell moment tenien feina per més d'un any; altres perquè la seva tarifa era massa elevada quan el seu salari no arribava als 40K, altres perquè el seu projecte s'anava a abandonar però que curiosament als pocs dies han estat substituïts per subcontractats. És més, durant la negociació la idea que transmetia l'empresa era acomiadar a persones que guanyessin més de 50K encara que molts dels acomiadats actuals cobraven entre 15K i 20K.

Però bé... ara arriba el Nadal... temps de celebrar... Segurament els companys acomiadats i els que han tingut "nou contracte" no tindran molt a celebrar. I els que quedem potser "ens quedi poc a celebrar". Celebrem que podem ser els següents?, Celebrem que es permeti empitjorar condicions?, Celebrem que cada dia s'hagi de suportar més càrrega de treball, més pressió?. No, aquest any no hi ha res a celebrar.

Nota: Aquests són els acomiadaments forçosos que tenim constància.
CGT en no haver signat aquest ERO absurd i sense sentit, no té accés a les dades reals , de manera que el nombre segurament serà més gran.

  NADA A CELEBRAR

  154 despidos forzosos

  A pesar de las promesas de voluntariedad, a pesar de las comisiones de seguimiento y de las buenas palabras de la dirección, a día de hoy muchos compañeros han sido y están siendo despedidos o han visto empeorada su situación con “nuevos contratos”(cambio de empresa y reducción salarial). Mientras los casos de corrupción en Indra continúan en los juzgados, mientras continúa en la memoria las contrataciones preferentes a parientes o amigos, el contador de despidos forzosos aumenta.

  Actualmente sigue habiendo despidos forzosos mientras se deniegan bajas voluntarias. Los despidos forzosos no siguen ningún criterio objetivo verificable; despidos por baja cargabilidad, que en ese momento tenían trabajo para más de un año; otros porque su tarifa era demasiado elevada cuando su salario no llegaba a los 40K, otros porque su proyecto se iba a abandonar pero que curiosamente a los pocos días han sido sustituidos por subcontratados. Es más, durante la negociación la idea que transmitía la empresa era despedir a personas que ganasen más de 50K aunque muchos de los despedidos actuales cobraban entre 15K y 20K.

  Pero bueno… ahora llega la Navidad… tiempo de celebrar… Seguramente los compañeros despedidos y los que han tenido “nuevo contrato” no tendrán mucho que celebrar. Y los que quedamos tal vez “nos quede poco que celebrar. ¿Celebramos que podemos ser los siguientes?, ¿Celebramos que se permita el empeorar condiciones?, ¿Celebramos que cada día haya que soportar más carga de trabajo, más presión?. No, este año no hay nada que celebrar.

  Nota: Estos son los despidos forzosos que tenemos constancia. CGT al no haber firmado este ERE absurdo y sin sentido, no tiene acceso a los datos reales, por lo que el número seguramente será mayor.

  Cap comentari :

  Publica un comentari a l'entrada