dijous, 4 de març del 2021

8 Març 2021 Vaga general feminista i mobilització / 8 Marzo 2021 Huelga general feminista y movilización

 Dilluns 8 de Març del 2021: Jornada de vaga general feminista i mobilització

 

La CGT de Catalunya, en coordinació amb el moviment feminista català, hem decidit convocar VAGA GENERAL DE 24 HORES per aquest proper dilluns 8 de març.


Per què cal fer vaga aquest 8M

Fem vaga per visualitzar i acabar amb la discriminació que pateixen les dones en l’àmbit laboral pel fet de ser dones. Alguns exemples:

-       La contractació a temps parcial per poder «conciliar» el treball fora i dins de casa.

-       Dificultat superior per accedirà un lloc de treball pel «risc» que es puguin quedar embarassadesi/o haver de tenir cura de tercers

-       Salaris inferiors: les dones segueixen cobrant un 23% menys que els homes segons indica l’INE.

-       Salaris inferiors per aquelles feines atribuïdes històricament a les dones.

-       Majors dificultats d’ascendir professionalment.

-       Major taxa d’atur femení.

-       Discriminació i maltracte al lloc de treball de les dones migrants i refugiades, sobretot treballs sense contracte ni seguretat social.

-       Assetjament laboral pel fet de ser dones

-       Majors agressions físiques, psicològiques, assetjaments sexual o mensyteniments.

Fem vaga perquè volem visualitzar i eliminar l’existència de la divisió sexual del treball: les dones realitzen dobles i triples jornades laborals fora però també dins de casa: tenint cura dels fills, dels més grans de la casa, d’aquells que es troben impossibilitats i necessiten suport al seu dia a dia, de les tasques domèstiques, de tot el que suposi cuidar i a sobre les dones migrants són molt sovint les que acaben realitzant aquestes tasques de cures en domicilis sense contracte ni seguretat social.

Fem vaga contra les violències masclistes a les que ens trobem sotmeses les dones. El passat 2020 han estat assassinades 45 dones. No només és violència això, aquesta és la més brutal, però diàriament les dones ens veiem sotmeses a violències pel judici al nostre cos, a la nostra conducta, per complir amb els cànons imposats per aquesta societat capitalista i patriarcal.

Si sóc home, què he de fer el 8M?

Fer vaga a la teva empresa: sigues solidari amb les teves companyes. En el cas que a la teva empresa hi hagués serveis mínims ordenats per la Generalitat, ofereix-te per a que no hi hagi cap dona a qui es negui el dret de vaga. Encarrega’t dels treballs de cures a casa o de logística de la vaga.

Des de la CGT de Catalunya creiem que cal aturar aquestes situacions patriarcals de dominació i explotació sobre les dones. Que cal que les dones estem al davant de les reivindicacions, però amb tota la societat al costat per arraconar les conductes masclistes i empresarials que ens volen sotmetre. Per tot això, aquest 8 de març, dia de la dona treballadora, fem una crida a:

FER VAGA LABORAL. Si et toca treballar, no hi vagis. Surt al carrer i mobilitza’t. Tothom està convocat, dona o home.

MOBILITZAR-SE: Participar en les manifestacions i piquets de barri que s’estan organitzant.

NO CONSUMIR: Cal realitzar afectacions efectives sobre l’economia com a forma de protesta. No comprar, deixar per un altre dia l’oci lligat al consum.

 

Alguns comentaris i aclariments:

·         El treballador notifica a l’empresa que fa Vaga quan no va a treballar. Aquesta decisió es pot prendre en l’últim moment no afecta si anteriorment va dir el contrari.

·         El Dret a Vaga és considerat un dret fonamental del ciutadans (per ara) i, com a tal, protegit especialment per la constitució.

·         Si algun cap de pacotilla coacciona un treballador perquè no faci Vaga està cometent un delicte molt greu i ha de ser aturat i denunciat (Art- 315 del Codi Penal). Posa’t en contacte amb la secció sindical de la teva empresa en la qual confies més.

·         A la Vaga, legalment, no es realitza cap tipus de treball, sigui l’habitual o el puntual com una intervenció per guàrdia. De fet, un dels objectius d’una Vaga és que l’absència de la nostra feina tingui conseqüències en els seus negocis.

·         Si som tan prescindibles per a ells i ens tracten com escombraries o acomiaden a la primera oportunitat, que comprovin com de prescindibles són els seus “recursos”.

·         Si tens mòbil o portàtil de guàrdia entrega a l’empresa o, simplement, apaga el mòbil o portàtil mentre duri la Vaga.

·         Les hores que no es treballin estant de Vaga mai s’hauran de recuperar o canviar per dies de vacances ni res per l’estil.

·         Tot el que hem aconseguit els treballadors mai se’ns ha regalat. Des del esclavisme del segle XIX qualsevol millora ha estat arrencada mitjançant mobilitzacions i lluita dels treballadors en diferents països.

 

Cal mobilitzar-se, recordar dur posada mascareta i solidaritat.

Aquí pots consultar les diferents concentracions o accions que hi haurà durant la jornada:

https://vagageneralfeminista.org/

 

Convocatòria Vaga general per al 8 de març de 2021 publicada a

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

 

Salut!

Secció Sindical CGT Indra Soluciones TI

 

¡SI NINGÚ TREBALLA PER TU, QUE NINGÚ DECEIXI PER TU!

 

Afilia't! A la CGT hi ha cuota ordinaria, precaria, i per a personas en situació d'atur: https://cgtcatalunya.cat/afiliacio/

 

PD: Com sabreu, CGT es veu obligada a fer servir un compte corporatiu por culpa d'un acord que ens han imposat els “sindicats” CCOO, UGT i STC amb la col·laboració de l'empresa. Donat que aquest canal es per a transmetre queixes, dubtes, denuncies i/o abusos que podeu estar patint, desaconsellem que us dirigiu a qualsevol sindicat por un mitjà creat i controlat per l'empresa. Es per aixó que CGT seguirà mantenint els seus canals externs on podeu consultar-nos els vostres dubtes:

cgtindrasti@gmail.com ,cgtindrastimadrid@gmail.comcgtindrabcn@gmail.comcgtindraalmeria@gmail.com

 

Y en RRSS:

https://www.facebook.com/indra.cgtmadrid/

https://www.facebook.com/indra.cgtmadrid/

https://twitter.com/CGTIndrabcn

https://cgtindrastimadrid.wordpress.com/

https://www.instagram.com/cgtindrastimadrid/

https://t.me/cgtindramadrid
Lunes 8 de Marzo del 2.021: Jornada de huelga general feminista y movilización

 

La CGT de Cataluña, en coordinación con el movimiento feminista catalán, hemos decidido convocar HUELGA GENERAL DE 24 HORAS para el próximo lunes 8 de marzo.


Por qué hay que hacer huelga este 8M

Hacemos huelga para visualizar y acabar con la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral por el hecho de ser mujeres. Algunos ejemplos:

-       La contratación a tiempo parcial para poder «conciliar» el trabajo fuera y dentro de casa.

-       Dificultad superior para acceder a un puesto de trabajo por el «riesgo» que se puedan quedar embarazadas i/o tener que cuidar de terceros.

-       Salarios inferiores: las mujeres siguen cobrando un 23% menos que los hombres según indica el INE.

-       Salarios inferiores para aquellos trabajos atribuidos históricamente a las mujeres.

-       Mayores dificultades de ascender profesionalmente.

-       Mayor tasa de paro femenino.

-       Discriminación y maltrato en el lugar de trabajo de las mujeres migrantes y refugiadas, sobretodo trabajos sin contrato ni seguridad social.

-       Acoso laboral por el hecho de ser mujeres.

-       Mayores agresiones físicas, psicológicas, acoso sexual o menosprecios.

Hacemos huelga porque queremos visualizar y eliminar la existencia de la división sexual del trabajo: las mujeres realizan dobles y triples jornadas laborales fuera pero también dentro de casa: teniendo cuidado de los hijos, de los mayores de la casa, de aquellos que se encuentran imposibiltados y necesitan apoyo en su día a día, de las tareas domésticas, de todo lo que suponga cuidar y encima las mujeres emigrantes son muy a menudo las que acaban realizando estas tareas de cuidados en domicilios sin contrato ni seguridad social.

Hacemos huelga contra las violencias machistas a las que nos encontramos sometidas las mujeres. El pasado 2020 fueron asesinadas 45 mujeres. No sólo es violencia esto, esta es la más brutal, pero a diario las mujeres nos vemos sometidas a violencias por el juicio en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, para cumplir con los cánones impuestos por esta sociedad capitalista y patriarcal.

Si soy hombre, ¿qué debo hacer el 8M?

Hacer huelga en tu empresa: sé solidario con tus compañeras. En caso de que en tu empresa hubiera servicios mínimos ordenados por la Generalitat, ofrécete para que no haya ninguna mujer a la que se niegue el derecho de huelga. Encárgate de los trabajos de cuidados en casa o de logística de la huelga.

Desde la CGT creemos que hay que detener estas situaciones patriarcales de dominación y explotación sobre las mujeres. Que es necesario que las mujeres estemos en frente de las reivindicaciones, pero con toda la sociedad a nuestro lado para arrinconar las conductas machistas y empresariales que nos quieren someter. Por todo ello, este 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, llamamos a:

HACER HUELGA LABORAL. Si te toca trabajar, no vayas. Sal a la calle y movilízate. Todo el mundo está convocado, mujer u hombre.

MOVILIZAR-SE: Participar en las manifestaciones y piquetes de barrio que se están organizando.

NO CONSUMIR: Hay que realizar afectaciones efectivas sobre la economía como forma de protesta. No comprar, dejar para otro día el ocio ligado al consumo.

Algunos comentarios y aclaraciones:

·         El trabajador notifica a la empresa que hace Huelga cuando no va a trabajar. Esta decisión se puede tomar en el último momento no afecta si anteriorment se dijo lo contrario.

·         El Derecho a Huelga es considerado un derecho fundamental de los ciudadanos (por ahora) y, como tal, protegido especialmente por la constitución.

·         Si algún jefe “ de pacotilla” coacciona a un trabajador para que no haga Huelga está cometiendo un delito muy grave y debe ser detenido y denunciado (Art- 315 del Código Penal). Ponte en contacto con la sección sindical de tu empresa en la que confías más.

·         En la Huelga, legalmente, no se realiza ningún tipo de trabajo, sea el habitual o puntual como una intervención por guardia. De hecho, uno de los objetivos de una Huelga es que la ausencia de nuestro trabajo tenga consecuencias en sus negocios.

·         Si somos tan prescindibles para ellos y nos tratan como basura o despiden a la primera oportunidad, que comprueben como de prescindibles son sus "recursos".

·         Si tienes móvil o portátil de guardia entrega a la empresa o, simplemente, apaga el móvil o portátil mientras dure la Huelga.

·         Las horas que no se trabajen estando de Huelga nunca deberán recuperar o cambiar por días de vacaciones ni nada por el estilo.

·         Todo lo que hemos conseguido los trabajadores nunca se nos ha regalado. Desde el esclavismo del siglo XIX cualquier mejora ha sido arrancada mediante movilizaciones y lucha de los trabajadores en diferentes países.

 

Hay que movilizarse, recordar llevar puesta mascarilla y solidaridad.

 

Aquí puedes consultar las diferentes concentraciones o acciones que habrá durante la jornada:

https://vagageneralfeminista.org/

 

Convocatoria Huelga general para el 8 de marzo de 2021 publicada en

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

 

Salud!

Sección Sindical CGT Indra Soluciones TI

 

¡ SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI !

 

¡Afíliate! En la CGT hay cuota ordinaria, precaria, y para personas en situación de paro: https://www.cgtinformatica.org/afiliate

PD: Como sabréis, CGT se ve obligada a utilizar una cuenta corporativa por culpa de un acuerdo que nos han impuesto los “sindicatos” CCOO, UGT y STC con la colaboración de la empresa. Dado que este canal es para transmitir quejas, dudas, denuncias y abusos que podáis estar sufriendo, desaconsejamos que os dirijáis a cualquier sindicato por un medio creado y controlado por la empresa. Es por ello que CGT seguirá manteniendo su canal externo donde podéis consultarnos vuestras dudas en:

cgtindrasti@gmail.comcgtindrastimadrid@gmail.comcgtindrabcn@gmail.comcgtindraalmeria@gmail.com

  

Y en RRSS:

https://www.facebook.com/indra.cgtmadrid/

https://www.facebook.com/indra.cgtmadrid/

https://twitter.com/CGTIndrabcn

https://cgtindrastimadrid.wordpress.com/

https://www.instagram.com/cgtindrastimadrid/

https://t.me/cgtindramadrid

divendres, 27 de març del 2020

ERTO a Indra Soluciones TIQUINA BARRA!
ELS TREBALLADORS SOM ELS NOUS BANCS

Ahir es va produir una reunió, qualificada d’ informal per l'empresa, a la qual van assistir:
-        per part de la Representació Legal dels Treballadors (RLT): els sindicats que van a tenir representació a la taula, és a dir, CCOO, UGT, USO, CGT, COBAS, CIG, ASIT / RSTIC,
-        per part de l’ empresa:  el President, RRHH (Recursos Humans), RRLL (relacions laborals) i els advocats de l'empresa.
 A la reunió el president va comentar com està la situació d'Indra a nivell global. Va indicar que afecta totes les empreses de el grup, i a totes les àrees, unes íntegrament i altres molt poc, però segons ell afectades estan totes.

No es va facilitar cap dada concreta. Van informar que les dades concretes els passessin quan es reuneixin per a la constitució de la taula.
Les reunions per constituir la taula de negociació seran aquesta setmana.
 Van informar que tenen la intenció de prendre 2 mesures durant 3 mesos:
1.    ERTO 's i reduccions de jornada: això s'aplicarà a 1/3 de la plantilla.
2.    Baixada de sous entre un 3% i un 25%: per a la resta de plantilla.

L'empresa parla de baixada de sou per a la plantilla quan aquesta mesura no està recollida en el Reial decret 8/2020 de 17 de març, en què es regulen de manera excepcional els ERTO i reduccions de jornada donada la situació d'emergència sanitària. El Reial Decret no parla de baixada de salaris. En canvi, l'empresa ho ha plantejat i ha indicat que es tractarà en la taula.
La RLT es distribuirà a la taula de la següent manera:
-        CCOO: 5 persones
-        UGT: 2 persones
-        ÚS: 2 persones
-        ASIT / RSTIC: 1 persona
-        CGT: 1 persona
-        CIG: 1 persona
-        COBAS: 1 persona

La representativitat es basa en el volum de representació que obtenen les seccions sindicals en les diferents eleccions sindicals de cada centre.

Els vots dels components de la taula tindran el poder de decidir.
Ells decidiran per tu gràcies als teus vots en les eleccions sindicals!
Si no voleu que els vostres representants acceptin aquestes mesures feu-s'ho saber.
Si no voleu que s'acceptin determinades mesures o voleu que es donin "uns mínims" feu-ho saber als vostres representants.
La taula serà la que negociï!
La taula podrà decidir si signa o no signa determinades mesures!

Us seguirem informant quan tinguem més informació.
Qualsevol dubte o suggeriment al respecte ens la podeu transmetre per correu.
 

divendres, 29 de novembre del 2019

¡CGT Nos presentamos a las elecciones de Indra BPO Servicios SLU!
La CGT somos un sindicato autónomo e independiente de cualquier interés que no sea el de las personas trabajadoras. Luchamos por los derechos laborales, convencidos de que la unión hace la fuerza para conseguir objetivos colectivos que nos beneficien a toda la plantilla, al margen de afiliaciones e ideologías.

Somos una alternativa sindical diferente y nos mueve la ilusión por cambiar las cosas junto a ti. Transparentes, honestas y comprometidas.

Las personas que formamos parte de la candidatura de CGT pensamos que nuestra lista la completas tú!


SI QUIERES CAMBIAR ALGO ES EL MOMENTO,
SINO SEGUIRÁN DECIDIENDO POR TI


10 DE DICIEMBRE DE 2019, ELIGE