divendres, 28 d’abril de 2017

1er Maig Recuperem Drets i Llibertats / 1º Mayo Recuperemos Derechos y libertades

1er de Maig. Recuperem Drets i Llibertats

Un  altre 1 de Maig amb la classe treballadora atrapada a l'espiral de despossessió de drets i llibertats a la que ens han dut aquests governs vassalls de la Troika (U€, FMI i BCE) i els seus aliats, amb el pretext d'una crisi que no és res més que una estafa social de grans proporcions.

Mentre la corrupció política, judicial i empresarial campa al seu aire, evidenciant amb claredat el saqueig a les arques públiques que han dut a terme, la manca de garanties judicials per a les persones més necessitades i la connivència delictiva entre poders públics que haurien de ser independents, la classe treballadora es debat entre la desesperació de no poder desenvolupar projectes de vida dignes i la major precarietat de les condicions laborals i socials, on la pobresa i la desigualtat s'estén cada cop en capes més àmplies de la societat.

Les xifres de persones sense feina, sobre tot joves i dones, segueixen sent inacceptables, la gran majoria dels nous contractes són temporals, amb salaris de misèria i condicions laborals del segle XIX i els ERO són l’única sortida que troba la reaccionària classe empresarial que patim en aquest estat.

Els “agents socials del règim” tractant de sortir del seu “amagatall” d'anys, amb l'única intenció de tornar a trair a la classe que diuen representar i signar un altre Pacte Social amb el govern i la patronal que ens retalla encara més els nostres salaris i drets. A més a més de tornar a “retocar” el Pacte de Toledo, per retallar encara més les ja precàries Pensions Públiques.

Les il·lusòries aspiracions sobre l'anomenat “assalt a les institucions”no han estat res més que un dolorós miratge, quedant clar que la lluita al carrer, governi qui governi, és l'única via per aconseguir recuperar els drets i les llibertats que ens han furtat per a dur a terme transformacions socials i per defensar el que és patrimoni de la col·lectivitat, és a dir “allò que és Públic, allò que és col·lectiu”, els Serveis Públics com a drets essencials de totes les persones.

La CGT fa una crida aquest 1 de Maig a totes les persones, organitzacions i col·lectius socials, a les persones migrants, a les pensionistes, a les estudiants, a les dones, a les desnonades de les seves cases i de les seves feines, a les represaliades per lluitar, a la classe treballadora en general, a Manifestar-se des de la dignitat de classe per exercir el dret a la protesta que pretenen eliminar, a través de Sentències condemnatòries per als que lluiten i Sentències del màxim tribunal espanyol (el Tribunal Suprem), que legalitza l'esquirolatge empresarial quan les persones treballadores convoquen Vagues per defensar-se de les agressions empresarials.

Exigirem aquest 1 de Maig:
 • La derogació de les dues darreres Reformes Laborals.
 • La derogació de les lleis Mordassa i l'Amnistia Social per a totes les persones empresonades, encausades, acomiadades dels seus llocs de treball o multades per lluitar.
 • La Renda Bàsica com a garantia de supervivència.
 • El No rotund al pagament del Deute il·legítim.
 • Els Serveis Públics com a Drets Essencials de les persones.
 • Feines estables amb salaris i condicions dignes.
L'1 de Maig la CGT serà als carrers, en confluència amb els moviments socials i col·lectius en lluita o amb les seves pròpies energies i gent, reivindicant un canvi de model social basat en el repartiment de la riquesa, el suport mutu, la igualtat i l'autogestió.
 

1º de Mayo: Recuperemos Derechos y Libertades

Otro 1 de Mayo con la clase trabajadora atrapada en la espiral de desposesión de derechos y libertades a la que nos han conducido estos gobiernos vasallos de la Troika (U€, FMI y BCE)  y sus aliados, con el pretexto de una crisis que no es más que una estafa social de grandes proporciones.
Mientras la corrupción política, judicial y empresarial campa a sus anchas, evidenciando con claridad el saqueo a las arcas públicas que han llevado a cabo, la falta de garantías judiciales para las personas más necesitadas y la connivencia delictiva entre poderes públicos que debieran ser independientes, la clase trabajadora se debate entre la desesperación de no poder desarrollar proyectos de vida dignos y la mayor precariedad de las condiciones laborales y sociales, donde la pobreza y la desigualdad se extiende en cada vez mayores capas de la sociedad.
Las cifras de personas desempleadas, sobre todo jóvenes y mujeres,siguen siendo inaceptables, la gran mayoría de los nuevos contratos son temporales, con salarios de miseria y condiciones laborales del siglo diecinueve y los ERE son la única salida que encuentra la reaccionaria clase empresarial que sufrimos en este estado.
Los “agentes sociales del régimen” tratando de salir de su “escondite” de años, con el único afán de volver a traicionar a la clase que dicen representar y firmar otro Pacto Social con el gobierno y la patronal que nos recorte aún más nuestros salarios y derechos. Además de volver a “retocar” el Pacto de Toledo, para recortar aún más las ya precarias Pensiones Públicas.
Las ilusorias aspiraciones sobre el llamado “asalto a las instituciones”no han sido más que un doloroso espejismo, quedando claro que la lucha en la calle, gobierne quien gobierne, es la única vía para conseguir recuperar los derechos y las libertades que nos han quitado, para llevar a cabo transformaciones sociales y para defender lo que es patrimonio de la colectividad, es decir “lo Público, lo Común”, los Servicios Públicos comoderechos esenciales de todas las personas.
La CGT llama este 1 de Mayo a todas las personas, organizaciones y colectivos sociales, a las personas migrantes, a las pensionistas, a las estudiantes, a las mujeres, a las desahuciadas de sus casas y de sus empleos, a las represaliadas por luchar, a la clase trabajadora en general, a Manifestarse desde la dignidad de clasepara ejercer el derecho a la protesta que pretenden eliminar, a través de Sentencias condenatorias para quienes luchan y Sentencias del máximo tribunal español (el Tribunal Supremo), que legalizan el esquirolaje empresarial cuando las personas trabajadoras convocan Huelgas para defenderse de las agresiones empresariales.
Exigiremos en este 1 de Mayo:
 • La derogación de las dos últimas Reformas Laborales.
 • La derogación de las leyes Mordaza y la Amnistía Social para todas las personas encarceladas, encausadas, despedidas de sus empleos o multadas por luchar.
 • La Renta Básica como garantía de supervivencia.
 • El No rotundo al pago de la Deuda ilegítima.
 • Los Servicios Públicos como Derechos Esenciales de las personas.
 • Empleos estables con salarios y condiciones dignas.
El 1 de Mayo la CGT estará en las calles, en confluencia con los movimientos sociales y colectivos en lucha o con sus propias energías y gentes, reivindicando un cambio de modelo social basado en el reparto de la riqueza, el apoyo mutuo, la igualdad y la autogestión.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada