dimecres, 19 d’octubre de 2016

¡Manda Carallo!

Manda Carallo!

 

Sabies que mentre es deneguen les jubilacions parcials a tots els majors de 61 anys durant la vigència de l'ERO i així no perdre poder adquisitiu, el representant d'un sindicat signant amb 61 anys sí que ha aconseguit la seva jubilació parcial del 75-25%?
Amb això es garanteix jubilar-se al 100%, cosa que no aconseguirà cap acomiadat amb la seva mateixa edat.

I si això és greu, què pensaríeu si aquest personatge estigués imputant el seu 25% exclusivament a hores sindicals, mentre gaudeix de la seva jubilació a Galícia i sense aparèixer per l'empresa?

Potser a San Fernando ens podrien haver informat d'això. Succeeix que en ser tots signants allà, es posen vermells de les seves pròpies vergonyes.

Malauradament, es compleix una vegada més la dita de l'ample per a mi i l'estret per als altres.

lamentable!
¡Manda Carallo!

 

¿Sabías que mientras se deniegan las jubilaciones parciales a todos los mayores de 61 años durante la vigencia del ERE y así no perder poder adquisitivo, el representante de un sindicato firmante con 61 años sí ha conseguido su jubilación parcial del 75-25%?

Con esto se garantiza jubilarse al 100%, cosa que no va a conseguir ningún despedido con su misma edad.

Y si esto es grave, ¿qué pensaríais si susodicho personaje estuviera imputando su  25% exclusivamente a horas sindicales, mientras disfruta de su jubilación en Galicia y sin ya aparecer por la empresa?

Quizás en San Fernando nos podrían haber informado de esto.  Sucede que al ser todos firmantes allí, se sonrojan de sus propias vergüenzas.

Desgraciadamente, se cumple una vez más el dicho de lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.
 

¡Lamentable!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada