divendres, 30 d’octubre de 2015

Comencen els acomiadaments forçosos a Indra

Ho vam dir en cada reunió de la taula de negociació: no hi ha voluntarietat mentre el procés d'adscripció sigui controlat únicament per part de l'empresa. Insistim en la taula, als passadissos, vam intentar fer veure a la resta de seccions que no es podia signar l'acord tal com estava redactat, però no hi ha pitjor cec que el que no vol veure.

De les 1414 sol·licituds de voluntarietat s'han rebutjat 445. Fa menys de dues setmanes CCOO s'esquinçava les vestidures assegurant que no hi hauria "cap acomiadament forçós a l'ERO fins que es revisin tots els vetos a voluntaris adscrits i es conegui el nombre final d'aquests". Doncs bé senyors, per si no s'han assabentat, ja han començat els acomiadaments forçosos, 28 ni més ni menys. I ara què fareu? Quines conseqüències hi hauran?

És curiós la quantitat de mitjans i recursos que han desplegat els signants per captar voluntaris, i la solitud i desemparament amb què s'han trobat la majoria forçosos als quals hem pogut ajudar i assessorar. És per això que animem, a tots aquelles persones que es trobin en aquesta situació, a que es posin en contacte amb nosaltres el més aviat possible per poder ajudar-los en tot el que puguem.

Mentrestant, els signants s'entesten a fer-nos creure que la comissió de negociació serveix per a alguna cosa més que per omplir-les seves butxaques a costa dels nostres drets.

Empiezan los despidos forzosos en Indra


Lo dijimos en cada reunión de la mesa de negociación: no existe voluntariedad mientras el proceso de adscripción sea controlado únicamente por parte de la empresa. Insistimos en la mesa, en los pasillos, intentamos hacer ver al resto de secciones que no se podía firmar el acuerdo tal y como estaba redactado, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

De las 1414 solicitudes de voluntariedad se han rechazado 445. Hace menos de dos semanas CCOO se rasgaba las vestiduras asegurando que no habría “ningún despido forzoso en el ERE hasta que se revisen todos los vetos a voluntarios adscritos y se conozca el número final de éstos”. Pues bien señores, por si no se han enterado, ya han empezado los despidos forzosos, 28 ni más ni menos. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Qué consecuencias van a haber?

Es curioso la cantidad de medios y recursos que han desplegado los firmantes para captar a voluntarios, y la soledad y desamparo con que se han encontrado la mayoría de forzosos a los que hemos podido ayudar y asesorar. Es por eso que animamos, a todos aquellas personas que se encuentren en tal situación, a que se pongan en contacto con nosotros lo antes posible para poder ayudarles en todo lo que podamos.

Mientras, los firmantes se empeñan en hacernos creer que la comisión de negociación sirve para algo más que para llenarse sus bolsillos a costa de nuestros derechos.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada