dijous, 19 de febrer de 2015

SINDICAT DE TREBALLADORS o NEGOCI PER ALGUNS?

Patrimoni CCOO a 2008 = 7,6 milions. El 2012 = 12,1 milions, prop del 60% de creixement.


Des de la Secció sindical de CGT Indra Sistemes Barcelona veiem amb total repugnància la falta d'ètica i l'estat de corrupció dels que es fan dir "majoritaris", i que es creuen omnipotents per negociar de forma unilateral els drets i condicions de tots els que treballem en sectors com el de les TIC. Si, parlem de COMFIA-CCOO, els mateixos que estan negociant nostre conveni sense tenir en compte la nostra realitat social i laboral.

Especial atenció mereix la nostra "companya", María Jesús García Gasalla, del departament INTERN EMPRESA i secretària general de l'Agrupació Tic Estatal de COMFIA-CCOO, la qual s'ha beneficiat de més de 22.000 euros (que sapiguem) durant el període 2008-2012 i alliberada "5 jotes".

Mentre la majoria de nosaltres portem més d'un lustre amb rebaixes salarials, disfressades de congelacions, amb un conveni sense actualitzar, amb la pèrdua de l'antiguitat, etc., aquests privilegiats no només percebien el seu salari d'Indra, sinó ques'assignaven un substanciós sobresou mentre acomiadaven treballadors interns de CCOO, negociaven convenis a la baixa (com en el cas de T-SYSTEMS), o desconvocaven vagues en contra de la voluntat de la seva pròpia secció, com en HP.

I encara tenen la caradura de dir-nos que van a lluitar per un conveni digne! Tenim al llop cuidant de les gallines, i això només ho podem canviar nosaltres. Únicament si els treballadors ens mobilitzem i ens conscienciem que el nostre futur està a les nostres mans, si no deleguem en altres, i ens impliquem en el dia a dia de les negociacions que ens afecten, podrem canviar l'actual situació de pèrdua progressiva de drets laborals que estem patint.

En les teves mans està la clau per canviar aquesta situació. Pots passar de tot, votar als mateixos, o apostar per altres opcions on no hi hagi persones alliberades, on l'única gratificació que tenim és la de fer bé la nostra feina. No et quedis assegut, uneix-te i lluita!

http://cgtinformatica.org/content/la-podredumbre-de-los-sobresueldos-en-ccoo-se-extiende-al-sector-tic
¿SINDICATO DE TRABAJADORES o NEGOCIO PARA ALGUNOS?

Patrimonio CCOO en 2008= 7,6 millones.  En 2012= 12,1 millones, cerca del 60% de crecimiento.

Desde la Sección sindical de CGT Indra Sistemas Barcelona vemos con total repugnancia la falta de ética y el estado de corrupción de los que se hacen llamar “mayoritarios”, y que se creen omnipotentes para negociar de forma unilateral los derechos y condiciones de todos los que trabajamos en sectores como el de las TIC. Si, hablamos de COMFIA-CCOO, los mismos que están negociando nuestro convenio sin tener en cuenta nuestra realidad social y laboral.

Especial atención merece nuestra “compañera”, María Jesús García Gasalla, del departamento INTERNO EMPRESA y secretaria general de la Agrupación Tic Estatal de COMFIA-CCOO, la cual se ha beneficiado de más de 22.000 euros (que sepamos) durante el período 2008-2012 y liberada “5 jotas”.

Mientras la mayoría de nosotros llevamos más de un lustro con rebajas salariales, disfrazadas de congelaciones, con un convenio sin actualizar, con la pérdida de la antigüedad, etc., estos privilegiados no solamente percibían su salario de Indra, sino que se asignaban un sustancioso sobresueldo mientras despedían a trabajadores internos de CCOO, negociaban convenios a la baja (como en el caso de T-SYSTEMS), o desconvocaban huelgas en contra de la voluntad de su propia sección, como en HP.

Y aun tienen la caradura de decirnos que van a luchar por un convenio digno! Tenemos al lobo cuidando de las gallinas, y esto solo lo podemos cambiar nosotros. Únicamente si los trabajadores nos movilizamos y nos concienciamos de que nuestro futuro está en nuestras manos, si no delegamos en otros, y nos implicamos en el día a día de las negociaciones que nos afectan, podremos cambiar la actual situación de pérdida progresiva de derechos laborales que estamos padeciendo.

En tus manos está la llave para cambiar esta situación. Puedes pasar de todo, votar a los mismos, o apostar por otras opciones donde no haya personas liberadas, donde la única gratificación que tenemos es la de hacer bien nuestro trabajo. No te quedes sentado, únete y lucha!

http://cgtinformatica.org/content/la-podredumbre-de-los-sobresueldos-en-ccoo-se-extiende-al-sector-tic

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada