divendres, 30 de gener de 2015

16.500.000 € o més?

Les últimes notícies parlen de la substitució del nostre president Javier Monzón per un tal Fernando Abril-Martorell. Notícia. Aquest fet probablement vagi associat a l'execució de la clàusula que la junta directiva s'auto va imposar l'any passat en previsió que això pogués passar. Notícia.

Des de la secció sindical de CGT Indra Sistemes de Barcelona 22@ volem manifestar el nostre més profund repudi i el total rebuig a la vergonyosa actitud de l'empresa, molt més tenint en compte l'actual situació de milions de persones en aquest país i de molts dels treballadors d'aquesta empresa abocats a una precària i ruïnosa situació econòmica, social, psicològica i familiar.

Lluny de valorar i tenir en compte la situació dels treballadors que, dia a dia, dediquem les nostres vides a omplir la facturació de les empreses del grup INDRA, i que any rere any escoltem que la situació de l'empresa pel que fa a marges i beneficis és precària, el dia 29/01/2015 es cessa en el seu càrrec al seu president i, com a premi per portar a les persones d'aquesta casa a situacions vergonyoses, es lliura a aquest senyor una MILIONÀRIA INDEMNITZACIÓ de 16.500.000 d'euros, mentre que els treballadors portem anys perdent poder adquisitiu, si és que no treballem directament per salaris de misèria.

Per tot això, et fem fem arribar aquest missatge perquè no permetis que se segueixin burlant de tu, i no donis suport a aquesta penosa situació. Recorda aquest missatge quan et tornin a dir en la pròxima avaluació que no et pugen el sou perquè "estàs per sobre del promig" / "ets massa car" / "el projecte passa per un mal moment", o et demanen realitzar jornades extraordinàries que no són compensades.

Las últimas noticias hablan de la sustitución de nuestro presidente Javier Monzón por un tal Fernando Abril-MartorellNoticia. Este hecho probablemente vaya asociado a la ejecución de la cláusula que la junta directiva se auto impuso el año pasado en previsión de que esto pudiese pasar. Noticia.

Desde la sección sindical de CGT Indra Sistemas de Barcelona 22@ queremos manifestar nuestro más profundo repudio y el total rechazo a la vergonzosa actitud de la empresa, mucho más teniendo en cuenta la actual situación de millones de personas en este país y de muchos de los trabajadores de esta empresa abocados a una precaria y ruinosa situación económica, social, psicológica y familiar.

Lejos de valorar y tener en cuenta la situación de los trabajadores que, día a día, dedicamos nuestras vidas a llenar la facturación de las empresas del grupo INDRA, y que año tras año escuchamos que la situación de la empresa en cuanto a márgenes y beneficios es precaria, el día 29/01/2015 se cesa en su cargo a su presidente y, como premio por llevar a las personas de esta casa a situaciones vergonzosas, se entrega a este señor una MILLONARIA INDEMNIZACIÓN DE 16.500.000 de euros, mientras que los trabajadores llevamos años perdiendo poder adquisitivo, si es que no trabajamos directamente por salarios de miseria.

Por todo esto, te hacemos hacemos llegar este mensaje para que no permitas que se sigan burlando de ti, y no contribuyas a esta penosa situación. Recuerda este mensaje cuando te vuelvan a decir en tu próxima evaluación que no te suben el sueldo porque “estás por encima de la media” ”eres demasiado caro” “el proyecto pasa por un mal momento”, o te solicitan realizar jornadas extraordinarias que no son compensadas.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada